Skip to main content
ÜritusedUudised

Tallinna Energiapäev 2020 toimub virutaalselt ja registreerimine on avatud kõigile.

Kasutajalt 18. sept. 2020märts 3rd, 2021Kommentaare pole

23. septembril toimub virtuaalselt Tallinna Energiapäev 2020: Kliimasoojenemine ja säästlik tegutsemisviis.

Tallinna Energiaagentuur, Utilitas ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing kutsuvad kõiki huvilisi end üritusele registreerima ning olulistel teemadel kaasa rääkima.

Kliimamuutused panevad üha rohkem inimesi ja ettevõtteid seadma eesmärke ökoloogilise jalajälje vähendamisel. Üks praktilisemaid viise on tegelda hoonete energiatõhususega. Selleaastase energiapäeva fookusesse ongi tõstetud ressursitõhususe ning kliimamuutustega kohanemist soosivad säästlikud tegutsemisviisid.

Tallinna Energiapäeva veebiseminari ajakava:

 • 15.00 – 15.10     Sissejuhatus energiapäeva
  Moderaator Pille Arjakas, Tallinna Energiaagentuur
 • 15.10 – 15.40     Kliimamuutuste leevendamine 
  Marek Strandberg, Tallinna Energiaagentuur
 • 15.40 – 16.10     Kaugküte ja -jahutus aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge
  Andres Veske, Utilitase kaugkütteettevõtete juht
 • 16.10 – 16.40     Korras soojussõlm tagab energiasäästu
  Toomas Laur, OÜ Efipa juhataja
 • 16.40 – 17.10     Kliimamuutustega kohanemine
  Maila Kuusik, Tallinna Energiaagentuur
 • 17.10 – 17.40     Looduspõhised sademeveelahendused
  Gen Mandre, Eesti Maaülikool
 • 17.40 – 18.00     Päeva kokkuvõte, küsimused-vastused

Päeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kuni 22. septembrini aadressil. Kõigile registreerunutele saadetakse ülekande link.

Linnastumine, suurenev energiatarbimine, kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemine on teemad, millega iga Eesti inimene on kindlasti kokku puutunud. Linnadel on selles valdkonnas täita järjest olulisem roll, sest tiheasustusaladel on palju inimesi ja suur energiavajadus. Stabiilne kodusoojus, kindel elektrivarustatus ning sujuv transport on tänapäevase linnakeskkonna lahutamatud osad, mille olemasolu ja vajalikkust paneme tähele üksnes tõrgete korral. Kliimamuutustega kohanemise ning energiasäästuga on võimalik igapäevaselt tegeleda kogukonna, korteriühistu või üksikisiku tasandil. Parema tulevikuvisiooni ning praktiliste näpunäidete üle arutletakse Tallinna Energiapäeval, sest iga väiksemgi toetav tegevus loeb ja annab oma panuse ning lõpuks säästab ka raha.

Tallinna Energiaagentuur tegeleb linna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise planeerimisega  ning kogukonna energiakasutuse säästmise ja mõistliku kasutamise suunamisega.

Üle Eesti tegutsev soojusenergiaettevõte Utilitas on juba aastaid investeerinud jätkusuutlikkusse energeetikasse, et tagada kodudes keskkonnasõbralik ja püsiv soojusenergiaga varustus ning kodumaine taastuvelekter.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tegeleb kaugkütte kui keskkonnasõbraliku energiavarustuse viisi tutvustamise ning edendamisega.

a