Skip to main content

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu pressiteade 01.10.2020

Juhtivaid Eesti energiatootjaid ja võrguettevõtjaid ühendav Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (edaspidi EJKÜ) alustab tänasest Tõhusa Kaugjahutuse märgiste väljastamisega. Võrguettevõtete sooviavaldused on oodatud kuni oktoobri lõpuni. Tingimused ja materjalid on kättesaadavad ühingu veebilehel – www.epha.ee

Kui kaugküte on meil kõige levinum kütmisviis, siis kaugjahutussüsteemide olemasolu Eestis võib tulla paljudele üllatusena. Tegelikkuses kasutatakse efektiivset kaugjahutust Eestis juba aastast 2015. Täna on valdkond kiirelt arenev ning paljude võimalustega.

Oma olemuselt on kaugjahutus sarnane kaugküttega, sest jahutust toodetakse tsentraalselt ja tarbijasõlmed on ühendatud jahutusvõrgustikku. Keskne jahutusjaam kasutab energiatootmiseks nii traditsioonilisi tööstuslikke jahutusseadmeid kui ka külma looduslikku vett.

Kaugjahutuse pioneeriks Eestis saab pidada energiaettevõtet Fortum – juba 5 aastat tagasi käivitati Tartus Eesti esimene kaugjahutussüsteem. Tänaseks on kaugjahutussüsteemid kasutusel lisaks Tartule ka Pärnus ning Tallinnas. Lahendus sobib ideaalselt tiheasustusaladel olevatele avalikele- ning ärihoonetele vajaliku sisekliima hoidmiseks.

„Üldise kliimaneutraalsuse suunas liikumisel on vajalik ka hoonete jahutamisel kasutada kliimasõbralikke lahendusi ning taastuvenergiat. Keskne jahutusvõrgustik võimaldab kasutada looduslikku vabajahutust, keskkonnasõbralikke jahutusained ning kõrge efektiivsusega seadmeid, mis muudavad kogu süsteem energiatõhusaks“, sõnas ühingu tegevjuht Siim Umbleja.

Märgise statuut on väljatöötatud käesoleva aasta kevadel ning sellega soovitakse tunnustada ja motiveerida ettevõtjaid, kes on investeerinud energiatõhusasse tootmisse ning taastuvenergiasse. Tõhusat kaugjahutust kasutavad hooned on ka tavapärasest energiatõhusamad. Märgise saanud kaugjahutusvõrk vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL olevale tõhusa kaugjahutuse definitsioonile.

1995. aastal loodud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Täna kuulub ühingusse 43 ettevõtet sh 32 energia- ja võrguettevõtet ning 11 tehnoloogiaga, projekteerimisega ning ehitamisega tegelevat ettevõtet.

Täiendav info: Siim Umbleja, EJKÜ tegevjuht, siim.umbleja (at) epha. ee, 5165943

a