Skip to main content

EJKÜ on 29+

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon.

Oleme Euroopa riikide energeetika ühingute ja -ettevõtete ühenduse Euroheat & Power’i liige alates aastast 1996 ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee (World Energy Council – Estonia) asutajaliige.

Meie liikmed tegelevad:
soojuse ja elektri tootmise ning müügiga
soojuse ja elektri koostootmisega
soojus- ja elektrivõrkude haldamisega
seadmete tarnimise ja paigaldamisega
projekteerimise ja erialase nõustamisega
Energiatootmisseadmete ja energiavõrkude ehitamisega

Missioon

Töötame energeetikavaldkonnas tegutsevate ettevõtete ühishuvide nimel

EJKÜ on olnud alates 1995. aastast soojusmajanduse-ja energeetika valdkonnas peamiseks dialoogipartneriks Vabariigi Valitsusele ja kohalikule omavalitsusele.
Taotleme regionaalselt tasakaalustatud arengut, sest esindame energeetikaettevõtteid kõikjalt Eestist.

Võrgustik

Meil on lai partnervõrgustik

Lisaks Euroheat & Power liikmelisusele teeme tihedat koostööd selliste organisatsioonidega nagu International Energy Agency (IEA), Finnish Energy, Taani Energia Agentuur, Taani Kaugkütte Ühing, Läti Kaugkütte Ühing, Leedu Kaugkütte Ühing jt.
Aastast 2012 on EJKÜ ka Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) liige.
Eestis on EJKÜ esindatud mitmetes tööorganites nagu sihtasutuses Kutsekoda Energeetika, Mäe– ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu; Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikanõukogu, Eesti Taastuvenergia Koda jne.

Koostöövõrgustik

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium     www.mkm.ee

Kliimaministeerium www.kliimaministeerium.ee

Konkurentsiamet     www.konkurentsiamet.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet     www.ttja.ee

Tallinna Tehnikaülikool TalTech     www.ttu.ee

Eesti Gaasiliit     www.gaasiliit.ee

Eesti Inseneride Liit     www.insener.ee

Eesti Elektritööstuse Liit     www.elektriliit.ee

Eesti Elektroenergeetika Selts     www.eees.ee

Eesti Linnade ja Valdade Liit     www.elvl.ee

Eesti Korteriühistute Liit     www.ekyl.ee

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit     www.eetel.ee

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus     www.ekvy.ee

Eesti Soojustehnikainseneride Selts  www.estis.ee

Eesti Vee-ettevõtete Liit    www.evel.ee

Tartu Regiooni Energiaagentuur www.trea.ee

Keskkonnainvesteeringute Keskus www.kik.ee

Sihtasutus KredEx www.kredex.ee

Sihtasutus Kutsekoda www.kutsekoda.ee

Eesti Taastuvenergia Koda www.taastuvenergeetika.ee

Euroheat & Power    www.euroheat.org

Saksamaa Kaugkütte Ühing     www.agfw.de

Läti Kaugkütte Ühing    www.lsua.lv

Leedu Kaugkütte Ühing    www.lsta.lt

a