Tõhusad kaugjahutussüsteemid

Jrk nr Ettevõtte nimi Kaugjahutusvõrk
1 Tartu Keskkatlamaja AS Tartu kesklinn
2 Tartu Keskkatlamaja AS Tartu Aardla tn
3 Utilitas Tallinn AS Tselluloosi