Skip to main content

Täiendkoolitus

EJKÜ eesmärk on organiseerida väljaõpet, täienduskoolitust ja informatsiooni vahetust. Oma koolitustega saavutame pädevad insenerid ja spetsialistid, kelle oskustest ja vilumusest sõltub kaasaegse tehnoloogia tegelik kasutusele võtmine. Koolituste läbiviimisel osalevad ühingu liikmed oma professionaalsuse ulatuses. Samuti teeme koostööd ülikoolide ning teiste erialaliitudega, et tagada erinevate valdkondade sidusus.

EJKÜ on välja töötanud ja rakendab juba aastast 2002 eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna koolituste ja pädevuse tunnustamise süsteemi. Süsteemi eesmärk on saavutada kvaliteetsed ning pikaajalised energiasüsteemid. Koolituse läbinud isikutel on lihtne tõendada oma oskusi hangetel osalemisel. Samamoodi toetab pädevuse tõendamise süsteem hankijate tööd.

Koolituskalender

Piisava hulga huviliste korral oleme valmis uuesti korraldama soojustorustike Jätkutööde teostaja (muhvitööde) koolituse. Koolitus toimub, kui saame kokku vähemalt 10 soovijat. Koolitus hõlmab teoreetilist loengut ning praktilist muhvitööde praktikat. Huvi korral anna endast teada!

Piisava hulga huviliste korral oleme valmis korraldama kaugkütte eelisoleeritud torustiku (ka muhvitööde) tehnilise järelevaataja koolitust. Koolitus toimub kui saame kokku vähemalt 10 soovijat. Tavapäraselt on koolitused kevadel.

Jälgi koolituskalendrit ning anna meile teada enda koolitussoovist:

T: +372 6556 275
E: epha@epha.ee

Koolitused

Tutvu meie poolt ettevalmistatud koolitusprogrammidega. Kui on soov erikoolituseks siis võta meiega ühendust ning aitame kaasamõelda!

Kaugküttetorustike tehnilise järelevaataja koolitus (TJ)

KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja
EESMÄRK

Parandada ja korrastada eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamisel teostavate tööde kvaliteeti.

KESTVUS

Üks päev

KOOLITUS TOIMUB

EJKÜ büroos, Maakri 19/1

OSAVÕTUMAKS

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus teatatakse koolituse lisainfona registreerimislehel. Osavõtumaks sisaldab kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale ja eksamitasu. Osavõtumaksu summale lisandub käibemaks 22%. Peale registreerimist esitame Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või võtta kaasa garantiikiri arve tasumise kohta. Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega. Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse tõttu, tagastatakse ülekantud koolitustasu.

TULEMUS

Koolituse eduka läbimise järel omandab osavõtja kaugküttetorustike paigaldamise tehnilise järelevaataja pädevustunnistuse. Isiku tunnistus on tähtajatu.

Tunnistus tõendab järgmisi kompetentse ja pädevusi:
– teostada järelvalvet eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamisel teostatavate tööde ja toimingute õigsuse ja nõuetele vastavuse üle;
– teha ettevõtte töövõtjale märkusi ja ettekirjutusi väärade töövõtete ja toimingute ilmnemisel;

Tunnistus paneb isikule järgmised kohustused:
–  fikseerida oma seisukohad kirjalikult tellijale üleantavates dokumentides;
–  reklamatsioonide esinemisel esitada koheselt andmed toimkonnale andmebaasi kandmiseks.

LISAINFORMATSIOON

Lisainformatsioon dokumendis “Eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamine ja koolitus”. EJKÜ büroost telefonidel 6 556 275  ning e-maili aadressil epha@epha.ee.

REGISTREERIMINE

e-post: epha@epha.ee

Kaugküttetorustike jätkutööde teostaja koolitus (JT)

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Kaugküttetorustike jätkutööde teostajad.

EESMÄRK

Parandada ja korrastada eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamisel teostatavate tööde kvaliteeti.

KESTVUS

Kaks päeva – teooria ja praktika

OSAVÕTUMAKS

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus teatatakse koolituse lisainfona registreerimislehel. Osavõtumaks sisaldab kohvipause, koolitusmaterjale, eksamitasu ning praktika jaoks vajaminevaid materjale (vastavalt eelnevale kokkuleppele võib koolitatav kasutada ka enda toodud materjale). Ei sisalda tööriideid ja tööriistu.  Osavõtumaksu summale lisandub käibemaks 22%.

Praktikal kasutatavad muhvikomplektid:
Firmalt LOGSTOR – Muhv BX, BS; Kolmik SXT; Põlv SXB;
Firmalt KWH Pipe – JHK, polüetüleenhülsiga, vahtpolüretaaniga täidetav jätkupakend; JAL – tsingitud plekist hülsiga vahtpolüretaaniga täidetav jätkupakend;

Peale registreerimist esitatakse Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või võtta kaasa garantiikiri arve tasumise kohta.
Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 1 nädal enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata, seoses meie poolt juba tehtud kulutustega. Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse tõttu, tagastatakse ülekantud koolitustasu.

TULEMUS

Koolituse eduka läbimise järel omandab osavõtja isikliku pädevustunnistuse jätkutööde teostamiseks. Tunnistus on tähtajatu.
Pädevustunnistus tõendab selle omaniku järgmisi kompetentse:
– paigaldada termokahanevaid otsakatteid;
– paigaldada PUR-koorikutega termokahanevate lintidega hermetiseeritavaid jätke sõltumata jätkuhülsi materjalist, välja arvatud keevitatavate hülssidega jätke;
– paigaldada PUR-vahuga täidetavaid termokahanevate lintidega hermetiseeritavaid jätke sõltumata jätkuhülsi materjalist, välja arvatud keevitatavate hülsside jätke;
– paigaldada termokahanevate lintidega hermetiseeritavaid polüetüleenist lõpu- ja üleminekumuhve ning sadulühendusi sõltumata sellest, kas need tooted isoleeritakse PUR-vahuga või PUR-koorikutega;
– ühendada kaugküttetorustike signalisatsiooniahelat vastavalt koostatud projektdokumentatsioonile ja teostada selle ahela elektrilisi mõõtmisi.

Tunnistusega isik on kohustatud koostama protokolle teostatud jätkutööde kohta.

LISAINFORMATSIOON

Lisainformatsioon lisatud dokumendis “Eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamise kord”.
EJKÜ büroost telefonidel 6 556 275 ning e-posti aadressil epha@epha.ee.

Vastavalt registreerunute arvule võib koolituse praktiline osa toimuda kahel päeval.
Lisainfot jagame Teie poolt registreerimislehele kirjutatud telefoninumbril.

REGISTREERIMINE

e-post: epha@epha.ee

Kui soovijaid on vähem kui 10, siis koolitus annulleeritakse või lükatakse edasi.

Soojusvõrkude projekteerijate täiendkoolitus

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Kogemustega eelisoleeritud soojusvõrkude projekteerijad ja soojusvõrkude projekteerimise ning ehitamise eest vastutavad insenerid.

TÄIENDKOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse eesmärk on arutada ja lahendada workshopi vormis soojusvõrkude projekteerijate praktikas esilekerkinud probleemseid tehnilisi ülesandeid. Koolituse programmi koostamisel lähtutakse osavõtjate soovidest ning lõplik programmi sisu lepitakse osavõtjatega kokku peale konkreetsete ettepanekute esitamist

KESTVUS

Kaks päeva

OSAVÕTUMAKS

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus teatatakse koolituse lisainfona registreerimislehel. Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki. Osavõtumaksule lisandub käibemaks 22%.

Peale registreerimist esitame Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või võtta kaasa garantiikiri arve tasumise kohta.

Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega. Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse tõttu, tagastatakse ülekantud koolitustasu.

LISAINFORMATSIOON

Koolituse viib läbi lektor Bjarne K. Jepsen.
Koolituse 2. Päev lõpeb praktilise demonstratsiooniga.

Loengud on inglise keeles.

REGISTREERIMINE

e-post: epha@epha.ee

Soojussõlmede täiendkoolitus

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Soojussõlmede tellijad ja soojussõlmede projekteerijad. Ehitamise eest vastutavad insenerid.

TÄIENDKOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse eesmärk on tõsta tellijate, projekteerijate ja ehitajate pädevust kaasaegsete soojussõlmede lahendamisel ning ehitusel. Koolituse programmi koostamisel lähtutakse osavõtjate soovidest ning lõplik programmi sisu lepitakse osavõtjatega kokku peale konkreetsete ettepanekute esitamist. Koolitus põhineb EJKÜ soovitusel ja juhendmaterjalil “Soojussõlmed”2019

KESTVUS

1 päev

OSAVÕTUMAKS

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus teatatakse koolituse lisainfona registreerimislehel. Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki. Osavõtumaksule lisandub käibemaks 25%.

Peale registreerimist esitame Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või võtta kaasa garantiikiri arve tasumise kohta.

Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega. Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse tõttu, tagastatakse ülekantud koolitustasu.

LISAINFORMATSIOON

Koolituse viivad läbi EJKÜ juhendmaterjali koostamisel osalenud eksperdid.

Loengud on eesti keeles.

REGISTREERIMINE

e-post: epha@epha.ee

a