Skip to main content

Ühingu juhtimine

Volikogu

EJKÜ volikogu on 9-liikmeline. Volikogu liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks.
Üldkoosolekul, 22. aprill 2022 kinnitatud EJKÜ volikogu koosseis:

Andres Taukar, volikogu esimees

Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ

Margo Külaots, volikogu aseesimees

Gren Tartu AS/ Gren Eesti AS

Marek Tull, liige

Janek Trumsi, liige

Utilitas Tallinn AS/ Utilitas Eesti AS

Juhan Aguraiuja, liige

Juhan Aguraiuja, liige

Adven Eesti AS

Katri Paas-Mohando, liige

Katri Paas-Mohando, liige

Utilitas OÜ

Priit Koit, liige

Utilitas OÜ

Tarmo Saarts, liige

Tarmo Saarts, liige

SW Energia OÜ

Margus Raud, liige

Gren Tartu AS

Juhatus

Siim Umbleja

Juhataja

+372 5165943

Revisjonikomisjon

Ühingu majandustegevuse kontrolli viib läbi revisjonikomisjon. Komisjon on kolmeliikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.
EJKÜ üldkoosolekul, 21. aprill 2023 a, valitud revisjonikomisjoni koosseis:

Aleksander Kuruson, liige

Aleksander Kuruson, liige

Järvakandi Soojus OÜ

Toomas Laanpere, liige

Toomas Laanpere, liige

Napal AS

Kalle Küngas, esimees

Kalle Küngas, esimees

Kuusalu Soojus OÜ

a