Ühingu juhtimine

Juhatus

EJKÜ juhatus on 9-liikmeline. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks.
Üldkoosolekul, 08. aprill 2021 kinnitatud EJKÜ juhatuse koosseis:

Andres Taukar, juhatuse esimees

Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ

Margo Külaots, juhatuse aseesimees

Gren Tartu AS/ Gren Eesti AS

Marek Tull, liige

VKG Energia OÜ

Janek Trumsi, liige

Utilitas Tallinn AS, Utilitas Eesti AS

Raivo Melsas, liige

Adven Eesti AS

Liina Blumfeldt, liige

Liina Blumfeldt, liige

Utilitas OÜ

Priit Koit, liige

Utilitas OÜ

Mait Pärg, liige

SW Energia OÜ

Margus Raud, liige

Gren Tartu AS

Tegevmeeskond

Siim Umbleja

tegevjuht

+372 5165943

Revisjonikomisjon

Ühingu majandustegevuse kontrolli viib läbi revisjonikomisjon. Komisjon on kolmeliikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.
EJKÜ üldkoosolekul, 11. juuni 2020 a, valitud revisjonikomisjoni koosseis:

Aleksander Kuruson, liige

Aleksander Kuruson, liige

Järvakandi Soojus OÜ

Toomas Laanpere, liige

Toomas Laanpere, liige

Napal AS

Kalle Küngas, esimees

Kalle Küngas, esimees

Kuusalu Soojus OÜ