Skip to main content

Lugupeetud energeetikahuviline!

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing kutsub teid meie traditsioonilisele kevadseminarile, kus vaatame tagasi möödunud hooajale, keskendume energiamajanduse tänapäevale ning tulevikule. Samuti anname üle värsked Tõhusa Kaugkütte tunnustused.

Energiaallikate mitmekesisus, uudsed tehnoloogiad, energiaturgude integreerumine ning säästlikud kütused on juba täna Eesti energiasektoris toimetavate ettevõtete igapäevatöö osa. On ilmselge, et selline arengutrend kiireneb veelgi ja esitab täiustatud nõudmised meie ettevõtetele ja inseneridele.

Juba lähiaastatel tuleb Eesti õigusruumi üle võtta mitmed Euroopa roheleppe käigus uuenenud direktiivid. Samuti tuleb juhinduda peagi valmiva kliimaseaduse eesmärkidest ja energiamajanduse valmivas arengukavas toodud tegevustest.

Väga tähtis saab olema energiasäästu esikohale seadmine – olgu see siis tööstuse heitsoojuse laiemast kasutusest tulenev primaarenergia sääst või hoonete renoveerimisest tulenev lõpptarbimise sääst. Tähtsustub planeerimistegevus, energiasüsteemide omavaheline sidumine ja oskus erinevaid riske ette näha. Tugevalt tuleb panustada taastuvatele energiaallikate kasutamise laiendamisele. Muutunud julgeolekuolukorra tõttu on kriitiliselt tähtis elektrisüsteemi desünkroniseerimise protsessi tõrgeteta lõpuleviimine ning seda toetava koostootmise jätkumine. On kindel, et riiklik Taastuvelekter 100% eesmärk kutsub esile muutused ka soojusmajanduses ning kaugküttes.

Just neil olulistel teemadel arutleme meie kevadisel linnaenergia tippsündmusel, sest põhjamaises Eestis on püsiva, soodsa ja jätkusuutliku energiavarustuse tagamine kriitilise tähtsusega. Seda nii täna kui tulevikus.

Seminari programm ja registreerimisleht on lisatud infopaketile ning ootame teid kõiki Kaugkütte kevadseminarile:  16. – 17. mai 2024. Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse Keskuses.

 

Täiendav info: Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

a