Skip to main content

Juhendmaterjalid

Väljaandeid on võimalik osta EJKÜ büroost

Juhendmaterjalid Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine 1.- 8. osa


Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine 9.,12. – 18. osa


Koostatud Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) poolt, tõlgitud eesti keelde 2014.
EJKÜ Soovitus  TS1/2019 Soojussõlmed – juhised ja eeskirjad

Täiendatud trükk, 2019
EJKÜ Soovitus ML1/ 2004 Kaugküttepiirkondade määramise juhendmaterjal
EJKÜ Soovitus KT1/ 2003 Eelisoleeritud seotud torustikusüsteemid maa-alustele kuumaveevõrkudele
Tehnilised nõuded, paigaldamine ja tööjärelevalve
EJKÜ Soovitus KT2/ 2003 Eelisoleeritud seotud torusüsteemi liited
Tehnilised nõuded, paigaldamine ja tööjärelevalve.
EJKÜ Soovitus KT3/ 2003 Eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamine ja koolitus
a