Skip to main content

Kaugküte

Kaugküte on Eestis kõige levinum kütteliik, mille osakaal siinses soojusvarustuses ulatub juba 60 protsendini.

Kaugküte jaotab efektiivsetes keskkatlamajades või koostootmisjaamades toodetud soojust korralikult isoleeritud soojusvõrgu kaudu hoonete soojussõlmedesse, mis on soojusvahetite abil ühendatud hoone küttesüsteemiga.

Soojusvahetites kantakse keskkütte soojus üle hoone küttesüsteemides ringlevale kütteveele ja soojale tarbeveele.

Alates aastast 2018 väljastab EJKÜ tunnustusmärke energiatõhusatele kaugküttesüsteemidele. Märgis “Tõhus kaugküte” panustab taastuvenergiasse ning on kvaliteedi garantii!

Tõhus kaugküte on soodne ja mugav kütteviis ning vastab kõigile energiatõhususe nõuetele!

Efektiivsus

Energia säästlik kasutamine on tänapäeval möödapääsmatu. Ühiskütmine on kasulik ning vähendab keskkonnamõjusid. Tutvu tarbija ja soojatootja koostöö olulisusega järgnevas videoklipis.

Efektiivsus

Kaugküte toimib kui kütame maju, mitte õhku. Energia säästlikuks kasutamiseks oluline osa on renoveeritud hooned. Vaata videoklippi elamute renoveerimise vajadusest.

a