Skip to main content

Kaugjahutus

Kaugjahutus on tsentraalselt toodetud puhtaim ja tõhusaim jahutus avalikele ning ärihoonetele sisekliima hoidmiseks tiheasustusega piirkondades.

Kaugjahutusjaam kasutab jahutuse tootmiseks nii traditsioonilisi tööstuslikke jahutusseadmeid kui ka külma looduslikku vett. Erinevate lahenduste paindlik kombineerimine erinevatel aastaaegadel võimaldab optimeerida külmamasinate töörežiime ja võimsust ning tagab stabiilse varustuskindluse kliendile.

Kaugjahutuse eelised:
kaob vajadus suurte jahutusseadmete järele, tekib juurde vaba pinda hoonete katustele ja ruumidesse, kuna ei ole vaja enam arvukaid konditsioneere ega kompressoreid
kaugjahutus vähendab hinnanguliselt ligi 90% võrra tavajahutuse tarbeks vajamineva elektri kulu, väheneb vajadus vee ja kanalisatsiooni järele
seadmete hooldusvajadus on väiksem
paraneb kohalik keskkond – puudub müra ja vibratsioon, välistatud on jahutusainete leke hoones
võrreldes tavaliste lokaalsete jahutusseadmete süsteemiga väheneb tunduvalt CO2 emissioon

Kaugjahutus on tänaseks tunnustatud ja hinnatud äri- ja kaubandushoonete jahutamise lahendus juba paljudes maailma riikides alates Põhjamaadest ja Kesk-Euroopast Ameerika ja Lähis-Idani välja.

Alates aastast 2020 väljastab EJKÜ tunnustusmärke energiatõhusatele kaugjahutussüsteemidele. Märgis “Tõhus kaugjahutus” panustab taastuvenergiasse ning on kvaliteedi garantii!

Tõhusa Kaugjahutussüsteemi märgis tõendab süsteemi vastavust kõigile energiatõhususe nõuetele ning vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL olevale tõhusa kaugjahutuse definitsioonile.

Efektiivsus

Kliimamuutustega kohanemiseks on hooneid vaja jahutada. Mõtle selle peale hoonet renoveerides või uut hoonet planeerides.
Säästa kapitalikulu ning saa hoonesse juurde ka kasuliku pinda.

Efektiivsus

Energia säästlik kasutamine on tänapäeval möödapääsmatu. Ühisjahutamine on kasulik ning vähendab keskkonnamõjusid. Võimalik on kasutada looduslikke ressursse nagu näiteks veekogude vabaenergia.

a