Skip to main content

Energiasääst ja kriisihaldus kaugküttepiirkondades

Energiat on mõistlik kasutada säästlikult ning energiatõhususe paranemine on oluline jätkusuutliku ühiskonna tagamiseks. Enamus energiast tarbitakse hoonetes ning oluline on nende kasutamisel rakendada keskkonnasäästlikkuse põhimõtet.

Viimased arengud energiaturgudel on loonud kõrgendatud vajaduse pöörata tähelepanu kütuste kättesaadavuse, kütuste säästu ning püsiva energiavarustuse tagamisega seotud teemadele.

Kütuste (maagaas, puiduhake vms) tarneprobleemide tõttu tuleb nii soojusettevõtjatel kui tarbijatel valmis olla soojusvarustuse tagamiseks erinevates tingimustes sh lisaks tavapärasele energiasäästumeetmete kasutamisele tuleb valmis olla nii hädaolukorra ohuks kui ka hädaolukorraks. See peab toimuma koostöös kohalike omavalitsustega (KOV), kellel on õigusaktidest tulenevalt kohustus tagada soojusvarustuse kui elutähtsa teenuse korraldus.

Olukorra lahendamiseks ning koordineerimiseks on EJKÜ koostanud juhendmaterjali soojusvarustuse korraldamiseks kaugküttesüsteemidega ühendatud hoonetes. Suunised ja põhimõtted katavad kaugkütteteenuse korraldamise alates tavapärasest energiasäästust kuni tegutsemiseni hädaolukorra ohu ja/või hädaolukorra tingimustes.

Kriisiolukorras on oluline kommunikeerida soovitusi ja nõudeid hoone omanikele, haldajatele ning haldusfirmadele. Meetmete olulisus, proportsionaalsus ja asjakohasus peab jõudma iga korteri elanikuni, sest suurim kokkuhoiu võimalus on kortermajades. Esmane kommunikatsioon algab kohalikust omavalitsusest ning jätkub koostöös energiaettevõtetega.

Oluline on eristada kommunikatsiooni laiemalt tarbijatele (lihtsustatud) ning spetsialistidele (tehnilisem). Viimastele tuleb anda juhised kuidas saavutada nõutud sisetemperatuurid hoonesisese küttesüsteemi tasemel.

Juba tavapärase käitumise korrigeerimisega õigusaktidega nõutud miinimumtasemeni on võimalik saavutada olulist mõju energiakasutusele, muutmata seejuures elukeskkonda oluliselt ebamugavamaks.

Juhendis käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Ülevaade energiasäästu põhimõtetest
  • Hoone sisekliima tagamine tavatingimustel
  • Hoone sisekliima tagamine kriisiolukorras
  • Tarbijarühmad ja toimimistasemed

Terviklik juhendmaterjal on leitav siit!

a