Skip to main content

Tõhus kaugküte ja tõhus kaugjahutus

EJKÜ on väljatöötanud märgise”Tõhus kaugküte”, mis tõendab ja tunnustab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia ja koostoodetud soojuse enamust kaugküttesüsteemis

Märgisega teavitatakse tarbijat kaugküttesüsteemi tõhususest ning tõstetakse esile kaugkütet kui tõhusat, keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi.

Kaugjahutussüsteemide energiatõhususe tõendamiseks on väljatöötatud märgis “Tõhus kaugjahutus”.

Märgiste tingimused on kättesaadavad: Statuut

Tõhusa Kaugküttesüsteemi tunnustuse saanud kaugküttevõrkude nimekiri on leitav siit: nimekiri

Tõhusa Kaugjahutussüsteemi tunnustuse saanud kaugjahutusvõrkude nimekiri on leitav: nimekiri

Energiatõhus kaugküte ja energiatõhus kaugjahutus

Märgisega “Tõhus kaugküte” ja “Tõhus kaugjahutus” tunnustatud energiavõrk vastab EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele:

Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Taotlemine

Märgise taotlemiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad EJKÜ kontoris. Taotlused vaadatakse üldjuhul läbi üks kord aastas ning väljastatakse tunnistus ning elektrooniline märgis. Soovi korral on võimalik väljastada ka füüsiline märgis välistingimustes kasutamiseks või kleebiseid.

Märgis antakse iga energiasüsteemi kohta eraldi ning selle kasutamise õigus kehtib 5 aastat.

Märgise taotlemine on tasuline, info tel.6556275

Tõhus Kaugküte ankeet ja märgise taotlusvorm on kättesaadav kui saadate ekirja: epha@epha.ee

OLULINE TEAVE! 2023 aastal viib EJKÜ läbi kaugküttesektori 2022 aasta andmete andmekorjet ning koostatud on ka lihtsustatud vorm. Kui sinu kaugkütte piirkond ei ole andmeid edastanud või vastavat vormi saanud, siis võta ühendust epha@epha.ee

Tõhus Kaughajutus vorm on leitav:

KJV ankeet ja märgis 2020

a