Skip to main content
Kaugkütte hinnamudelid muutuvad peagi

mitmekomponendiliseks

Kaugküttesüsteem peab tagama aasta kõige külmemate päevade tarbimisvõimsuse. Oluline on terviksüsteemi tõhusus ning ei saa läheneda ainult üksikute hoonete kaupa.

Süsteemi püsikulud ei jaotu enam tarbijate vahel õiglaselt tänase

ühekomponendilise

hinna puhul, sest kaugkütteettevõtte püsikulud ei sõltu soojuse müügimahust. Tarbijate tarbimisprofiilid muutvad ebaühtlaseks ning paralleeltarbimisega tarbija poolt katmata püsikulud maksavad täna kinni kõik ülejäänud võrgupiirkonna kliendid läbi suureneva tariifi

Oluline on

võrdne kohtlemine

ning seetõttu peab hinnakujunduse struktuur muutuma kaasaegseks. Arvestada tuleb erinevate soojuse tarbimisprofiilidega ja nende tegeliku osaga kaugküttesüsteemi kasutamisel. Mitmekomponendilise hinnaga koheldakse tarbijaid õiglasemalt ning hoone maksimaalne tarbitav soojusvõimsus ning süsteemi püsikulude jaotus tarbijate vahel on proportsionaalsem

Mitmekomponendiline soojuse hind koosneb üldjuhul

püsikomponendist ja muutuvkomponendist

Hinna püsikomponent väljendab proportsionaalselt küttevõimsuse tagamise kulusid. Muutuvkomponent väljendab kasutatava kaugküttesoojuse mahtu. Mitmekomponendilisus aitab kaasa klientide teadlikkuse kasvule ning tervikliku kaugküttesüsteemi tõhususe tõusule

Mitmekomponendilise hinna arvutamise aluseks on

mõõtmine

Õiglane võimsustasu oleneb tegelikust võimsusvajadusest ning tarbimisprofiilist, mis määratakse mõõtmise teel kogutud usaldusväärsete tarbimisandmete järgi

Sarnane hinnakäsitlus on juba täna kasutusel

elektrivõrkudes

kus tarbija tasub eraldi võrgu kasutamise kui tarbitud energia eest. Soojuse mitmekomponendilised hinnamudelid on kasutusel Põhjamaades, aga ka Saksamaal, Poolas ja Ühendkuningriigis. Ülekandevõrgud muutuvad üha rohkem energia kandjatest varustuskindluse tagajateks!

a