Skip to main content

Töögrupid

Ühishuvide esindamine

Liikmete ühishuvide esindamiseks on loodud valdkondlikud nõukogud ja toimkonnad

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingus on loodud Soojusettevõtete nõukogu, Väikesoojatootjate töögrupp, Elektriettevõtete nõukugu ja Kaugküttetorustike toimkond. Tööst võtavad osa paljud Eesti energeetikaspetsialistid.

EJKÜ Soojusettevõtete Nõukogu

Soojusettevõtete nõukogu eesmärk on ettevõtete ühishuvide esindamine seadusloome, tootmise, ülekande ja kaubandusalastes küsimustes. Soojusettevõtete spetsialistid osalevad ka juhendmaterjalide ja soovituste koostamise ning väljaandmise protsessis. Mitmed Soojusettevõtete nõukogu liikmed osalevad EJKÜ juhatuse avatud koosolekutel, kus arutatakse valdkonda puudutavaid teemasid.

Nõukogu liikmed

Aleksandr Šablinski – VKG Soojus AS-esimees
Tarmo Saarts – SW Energia OÜ
Paul Leemet – Kuressaare Soojus AS
Arbo Reino – Adven Eesti AS
Janek Trumsi – Utilitas Tallinn AS, Utilitas Eesti AS
Nõukogu töös osalejad

Marko Matsalu – Saku Maja AS
Tiit Rahkema – TLR Services OÜ
Aleksander Kuruson – Järvakandi Soojus OÜ
Jaan Saar – Esro AS
Raimo Rebo – Adven Eesti AS
Rannar Raantse – Tabivere Soojus OÜ

EJKÜ väikesoojatootjate töögrupp

Soojusettevõtete Nõukogu alla kuuluv Väikesoojatootjate töögrupp alustas tegevust 2010 a. juunis. Põhiliseks kooskäimise põhjuseks on väikesoojatootjate probleemid, mis ei haaku suurettevõtete omadega. Väikesoojatootjate töögrupi liikmed on osalenud mitmetel koosviibimistel ja kohtumistel koos suuremate ettevõtete esindajatega.

Töögrupi liikmed

Rannar Raantse – Tabivere Soojus OÜ – esimees
Andres Taalkis – Väätsa Soojus OÜ
Aleksander Kuruson – Järvakandi Soojus OÜ
Aivar Parfojev – Avinurme Soojus

EJKÜ Elektriettevõtete Nõukogu

Elektriettevõtete nõukogu tegevuse eesmärk on elektriettevõtete ühishuvide esindamine seadusloome, tootmise, ülekande ja kaubandusalastes küsimustes. Elektriettevõtete tegevus sõltub mitmetest organisatsioonidest: Konkurentsiamet (KA), Eesti Energia (EE) , Elering AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Riigikogu (RK).

Nõukogu liikmed

 

Tarmo Tiits – VKG Elektrivõrgud OÜ – esimees
Marek Tull – VKG Elektrivõrgud OÜ – aseesimees
Toomas Kümnik – Sagro Elekter OÜ
Mati Meos – Fortum Tartu AS
Märt Jemmer – Imatra Elekter AS
Aleksei Zarubin – Dvigatel-Energeetika AS
Peeter Salu – Entek AS
Enn Rõigas – Esro AS

EJKÜ Kaugküttetorustike Toimkond

Toimkonna tööülesandeks on kaugküttevõrkude ja soojusenergia jaotamisega seonduvad küsimused sh projekteerimine, ehitus ja korrashoid ning eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamine ja koolitus. Toimkond korraldab ja kontrollib koolitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute pädevuse tunnustamist ning lahendab apellatsioone. EJKÜ koolituse läbinud inimeste andmebaas on üleval EJKÜ kodulehel.

Toimkonna liikmed

Olaf Saar (TLR Services OÜ) – esimees
Avo Liiv (Isoplus Fjernvarmeteknik AS) – aseesimees
Tiit Rahkema (TLR Services OÜ)
Raimo Rebo (Adven Eesti AS)
Ülar Roose (Tartu Keskkatlamaja AS)
Rein Viru (Uponor Eesti OÜ)

a