Skip to main content
ÜritusedUudised

Kaugküttesüsteemi energiatõhusust tõendab „Tõhusa kaugküttesüsteemi“ märgis

Kasutajalt 28. jaan. 2020märts 3rd, 2021Kommentaare pole

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu pressiteade 28.01.2020

Kaugküttesüsteemi energiatõhusust tõendab „Tõhusa kaugküttesüsteemi“ märgis

 

Juhtivaid Eesti energiatootjaid ja võrguettevõtjaid ühendav Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (edaspidi EJKÜ) väljastab ka sel aasta Tõhusa Kaugküttesüsteemi märgiseid. Võrguettevõtete sooviavaldused on oodatud kuni märtsi lõpuni. Tingimused ja materjalid on kättesaadavad www.epha.ee

Kaugküte on Eestis kõige levinum kütmisviis ja teeb uut võidukäiku ka Euroopas. Puhas linnaõhk on meile kõigile järjest olulisem ning just seetõttu puudub tiheasustusalal soojusvõrkudele sobiv alternatiiv. Täiendavalt võimaldab soojusvõrk kasutada koostootmisprotsessis või tööstuses tekkivat jääksoojust, mis vastab ringmajanduse ja ressursitõhususe alusprintsiipidele.

Hoonete jahutus- ja soojusenergia vajaduse osakaal Euroopa Liidu lõpptarbimisest on ligi 50%. Aalborgi Ülikooli teadlaste hinnangul rajatakse just energiatõhususe ning kliimaeesmärkidest tuleneval Euroopas lähima 10-15 aasta jooksul üle 15 000. uue kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi. Võrgustumine aitab luua alternatiivseid võimalusi erinevate teenuste pakkumiseks ja tarbimiseks.

„Kas tahame või ei taha, siis üldise kliimaneutraalsuse suunas liikumine ainult hoogustub. Tõhusad kaugküttesüsteemid on juba täna kaasaegsed ja kliimasõbralikud ning vastavad kõigile energiatõhususe nõuetele“, sõnas ühingu tegevjuht Siim Umbleja. Märgise abil on ettevõtetel võimalik suurendada tarbijate teadlikkust ning huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta. Lihtsustatult näitab märgis kaugküttesüsteemis oleva taastuvenergia ja koostootmise osakaalu.

Märgise statuut on väljatöötatud 2018 aastal ja sellega soovitakse tunnustada ja motiveerida ettevõtjaid, kes on investeerinud taastuvenergiasse ning kasutavad tõhusat koostootmist. Märgise saanud kaugküttevõrk vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL olevale tõhusa kaugkütte- ja jahutuse definitsioonile.

1995 aastal loodud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Täna kuulub ühingusse 41 ettevõtet sh 31 energia- ja võrguettevõtet ning 10 tehnoloogiaga, projekteerimisega ning ehitamisega tegelevat ettevõtet.

Täiendav info: Siim Umbleja, EJKÜ tegevjuht, siim.umbleja@epha.ee, 5165943

a