Skip to main content

Kaugküte on mugav, tõhus ja soodne

Kaugküttesüsteem töötab kõige tõhusamalt ja keskkonnasõbralikumalt, kui seal toimub soojuse ja elektri koostootmine, energia allikatena kasutatakse kohalikku kütust ning soojus edastatakse tarbijateni optimeeritud läbimõõduga ja hästi soojustatud torustikke pidi.

a