Skip to main content

Lugupeetud energeetikahuviline

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing ning Tartu Regiooni Energiaagentuur kutsuvad teid sel sügisel Tartusse, et osa saada kaugkütte sügisseminarist 2021. Seminaril keskendume Eesti kaugküttesektori tänapäevale ning tuleviku ootustele.

Üha kallinevad energiahinnad ning EL algatatud mastaapne majandusprogramm „Eesmärk 55“ on tõstnud energeetikaküsimused meie igapäevateadmisse, mis mõjutavad järjest rohkem igapäevategemisi.

Kõik trendid näitavad, et linnastumine jätkub ning võrgustumisele ja ressursitõhususele puudub linnakeskkonnas kulutõhus alternatiiv. Kaugküttesüsteemidel ning nutikatel tehnoloogilistel lahendustel on täita oluline roll, et luua alus säästlikule ja energiaefektiivsele linnakeskkonnale.

Järjest enam tähtsustub planeerimistegevuste olulisus, sest tootmine, logistika ning süsteemiülene energiatõhusus peavad käima käsikäes. Vastasel korral on raske tagada, et majanduse konkurentsivõime säiliks ning energiahinnad oleksid tarbijatele taskukohased.

Seekordse sügisseminari eesmärk on tutvustada Eesti kaugküttesektori hetkeolukorda ning muuhulgas saada ülevaade Eesti kaugküttesektori keskkonnajalajäljest. Samuti tutvustame uudseid tehnoloogilisi lahendusi ja võtteid, mida kaugküttesektor plaanib juba lähiajal kasutusse võtta. Loomulikult pole võimalik käsitlemata jätta üha kallinevaid energiahindu ning sellega seotud tegevusi.

Koolitusseminari programm, ajakava ning osalemistingimused on leitavad siit ja siit! Registreerimisleht on leitav siit.

Ootame teid kõiki Tartusse – 18.november 2021 – kas siis seminariruumi- või virtuaalsesse kohtumispaika.

Lugupidamisega

 

Siim Umbleja

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

 

Martin Kikas

Tartu Regiooni Energiaagentuur

a