Skip to main content
ÜritusedUudised

Valminud on uus soojussõlmede juhendmaterjal 2019

Kasutajalt 2. mai 2019Kommentaare pole

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juures kogunenud soojussõlmede kolleegium töötas välja uue versiooni soojussõlmede juhendmaterjalist. Uus väljaanne on 2007 aastal välja antud juhendi täiendatud ja korrigeeritud versioon. Täistamisel võtsime aluseks uuenenud seadusandlust, täiustunud tehnoloogilist valmisolekut ning valdkonnas juba levinud parimaid praktikaid.

Uues versioonis on täpsustatud ühenduste tüüpskeeme ning toodud sisse soovitused oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. Samuti on rohkem tähelepanu pööratud juhtimiskeskustele ja andmevahetuse korraldamisele.

Esmakordselt tuuakse eraldi peatükina välja alternatiivsete energiaallikate soojusvõrguga ühendamise põhimõtted, et saavutada terviksüsteemide võimalikult energia- ja kulutõhus toimimine. Samuti kirjeldatakse järjest rohkem populaarsust koguvate kaugjahutussõlmede projekteerimise üldpõhimõtteid.

Dokument on otstarbekas aluseks võtta soojussõlmede tellimisel ja toomisel ning selle koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest: EL direktiiv 2014/68/EL, „Seadme ohutuse seadus“, „Toote nõuetele vastavuse seadus“, “Mõõteseadus”, “Kaugkütteseadus”, „Ehitusseadustik“, “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” jne.

Kuna töörühma kuulusid nii soojussõlmede projekteerijad, tootjad, paigaldajad kui ka kasutajad, on arvata, et see soovitus kujuneb aktsepteeritud ja laialdaselt kasutatavaks dokumendiks ning on abiks vastava ala spetsialistidele nende igapäevases töös.

Lähajal korraldame ka raamatut tutvustava koolituse ning info avaldame siin: https://epha.ee/koolitused/

Raamat on kättesaadav EJKÜ kontorist

Lisainfo E: epha@epha.ee või T: 6556 275

Leave a Reply

a