Skip to main content

Energiakriis ei ole möödunud ning taastuvenergia allikate kasutamine ja energiatõhusus on olulisemad kui kunagi varem. Kaugküte on Eestis kõige levinum kütmisviis ning võimaldab kohalikel taastuvatel energiaallikatel põhinevat jätkusuutlikku energiavarustust koos vajaliku varustuskindlusega.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing on alates aastast 2018 väljastanud Tõhusa Kaugkütte märgiseid energiatõhusatele kaugküttepiirkondadele. Märgis põhineb EL energiatõhususe direktiivil 2021/27/EL ning motiveerib kaugkütte võrguettevõtjad kasutama taastuvenergiat, heitsoojust ning koostootmist.

Märgise abil on võimalik suurendada ka tarbijate teadlikkust ning huvi soojuse tootmiseks kasutatavate energiaallikate kohta. Lihtsustatult näitab märgis kaugküttesüsteemis oleva taastuvenergia ja koostootmise osakaalu.

Sel aasta väljastati uued Tõhusa Kaugkütte märgised neljale kaugkütte ettevõttele Harjumaal, Järvamaal ja Tartumaal. Kokku on tänase seisuga Eestis 102 energiatõhusat kaugküttepiirkonda.

Tartumaal väljastati märgised kahele võrgupiirkonnale – Tabivere Soojus OÜ Tabivere võrgupiirkonnale ja Elva Soojus OÜ Rannu võrgupiirkonnale. Järvamaal pälvis märgise Järva Haldus AS Järva-Jaani lõunapiirkonna kaguküttevõrk ning Harjumaal sai märgise Adven Eesti AS Kostivere võrgupiirkond.

„Tõhusa kaugkütte märgised on ennast igati õigustanud ning leiavad kasutust ka hoonete energiamärgiste arvutustes. Kvaliteedimärgisega tunnustatud kaugküttevõrgud on kliima- ja tulevikukindlad ning vastavad kõigile energiatõhususe nõuetele täna ja tulevikus“, sõnas ühingu juhataja Siim Umbleja.

Kõik märgise nõuetele vastavad ettevõtted ja võrgupiirkonnad on avaldatud ühingu veebilehel https://epha.ee/tohusad-kaugkuttesusteemid/ .

a