Skip to main content

17. mail 2024 toimunud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) kevadseminaril arutleti kaugkütte oleviku ja tuleviku üle. Samuti anti üle järgmised Tõhusa kaugkütte märgised võrgupiirkondadele, kus on investeeritud taastuvate energiaallikate kasutamisse.

Kaugküte on Eestis kõige levinum kütmisviis, mis mitmekülgse energiaplatvormina võimaldab kasutada erinevaid soojusallikaid. Juba täna toodetakse enamus Eesti kaugküttesoojusest säästlikest biokütustest või kasutatakse tööstusest pärinevat heitsoojust. Eesti kaugküte on juba täna keskkonnasõbralik ning väikese jalajäljega.

Seminaril tuleb ettekandmisele Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudis värskelt koostatud diplomitöö, mis annab detailse ülevaate Eesti kaugküttesektori hetkeolukorrast. Samuti toimuvad ühised arutelupaneelid, kus era- ja avalikusektori eksperdid arutelevad soojusmajanduse tuleviku teemadel.

Uue kliimaseaduse kava näeb ette, et aastaks 2040 tuleb saavutada olukord, kus soojuse tootmine Eestis terviklikult CO2 heite vaba. Samal ajal tuleb püüda säilitada konkurentsivõimeline ja taskukohane küttehind.

„Sellise eesmärgi püstitamine on kogu sektori jaoks väga oluline ning töiseid väljakutseid esitav. Kõik roheinvesteeringud on kallid ning vajalikud lahendused on tihti komplektsed. Võtmekohaks on hoonete renoveerimistempo kiirendamine ning hoonete kohandamine madalamatele võrgutemperatuuridele“, sõnas EJKÜ juhatuse liige Siim Umbleja.

Eestis kaugküttesektoris on palju juba tehtud.

EJKÜ on alates aastast 2018 väljastanud Tõhusa Kaugkütte märgiseid energiatõhusatele kaugküttepiirkondadele. Märgis põhineb EL energiatõhususe direktiivil ning motiveerib kaugkütte võrguettevõtjad kasutama taastuvenergiat ja teisi tulevikukindlaid lahendusi.

Seekordsel seminaril saavad Tõhusa kaugkütte märgise järgmised võrgupiirkonnad:

  1. Lääne-Virumaal asuv Näpi võrgupiirkond (Rakvere Soojus AS)
  2. Viljandimaal asuv Kolga-Jaani võrgupiirkond (SW Energia OÜ) ja Olustvere võrgupiirkond (Põhja-Sakala Haldus AS)
  3. Põlvamaal asuv Põlva linna võrgupiirkond (Põlva Soojus AS) ja Saverna võrgupiirkond (SW Energia OÜ).
  4. Järvamaal asuv Särevere võrgupiirkond (Nevel Eesti OÜ) ja Peetri võrgupiirkond (Järva Haldus AS)
  5. Pärnumaal asuv Tootsi võrgupiirkond (Nevel Eesti OÜ)
  6. Läänemaal asuv Palivere võrgupiirkond (Nevel Eesti OÜ)

„Sel aastal oleme uued katlamajad võtnud kasutusse Kolga-Jaanis ja Savernas ning terve SW Energia kollektiiv on aastaid pingutnud, et soodne ja kohalik taastuvenergia oleks kättesaadav ka väiksemates Eesti asulates ja külades“, sõnas SW Energia juhatuse liige Tarmo Saarts.

Viimase kaheksa aasta jooksul on EJKÜ väljastanud Tõhusa kaugkütte märgise 115. kaugkütte võrgupiirkonnale. Kvaliteedimärgis tõendab, et võrgupiirkond on tulevikukindel ning vastab kõigile energiatõhususe direktiivi nõuetele täna ja ka tulevikus.

Kõik märgise nõuetele vastavad ettevõtted ja võrgupiirkonnad on avaldatud ühingu veebilehel https://epha.ee/tohusad-kaugkuttesusteemid/ .

Aastal 1995 loodud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti energeetika-ja soojusvaldkonna ettevõtteid ja asutusi esindav organisatsioon.

a