Skip to main content

Koostööpartnerid

Valdkondlik partnervõrgustik

Lisaks Euroheat & Power liikmelisusele teeme tihedat koostööd selliste organisatsioonidega nagu International Energy Agency (IEA), Finnish Energy, Taani Energia Agentuur, Taani Kaugkütte Ühing, Läti Kaugkütte Ühing, Leedu Kaugkütte Ühing jt.
Aastast 2012 on EJKÜ ka Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) liige.
Eestis on EJKÜ esindatud mitmetes tööorganites nagu sihtasutuses Kutsekoda Energeetika, Mäe– ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu; Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikanõukogu, Eesti Taastuvenergia Koda jne.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium     www.mkm.ee
Konkurentsiamet     www.konkurentsiamet.ee
Tehnilise Järelevalve Amet     www.tja.ee
Tallinna Tehnikaülikool     www.ttu.ee
Eesti Gaasiliit     www.egl.ee
Eesti Inseneride Liit     www.insener.ee
Eesti Elektritööstuse Liit     www.elektriliit.ee
Eesti Elektroenergeetika Selts     www.eees.ee
Eesti Maaomavalitsuste Liit     www.emovl.ee
Eesti Korteriühistute Liit     www.ekyl.ee
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit     www.eetel.ee
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus     www.ekvy.ee
Eesti Vee-ettevõtete Liit     www.evel.ee
Tartu Regiooni Energiaagentuur www.trea.ee
Keskkonnainvesteeringute Keskus www.kik.ee
Sihtasutus KredEx www.kredex.ee
Sihtasutus Kutsekoda www.kutsekoda.ee
Eesti Taastuvenergia Koda www.taastuvenergeetika.ee
Euroheat & Power www.euroheat.org
Saksamaa Kaugkütte Ühing www.agfw.de
Läti Kaugkütte Ühing www.lsua.lv
Leedu Kaugkütte Ühing www.lsta.lt

a