Skip to main content

EJKÜ aastakonverents “Ressursitõhus võrguenergia 2030” toimub juba nädala pärast (15.05.2019) Tallinna Teletornis.

Täna ei ole veel hilja ennast registreerida. Täpsem info EJKÜ kontorist või meililt epha@epha.ee või www.epha.ee

Seekordsel konverentsil arutleme oluliste tulevikuteemade üle nagu võrgustumine ja energiajulgeolek ning kuidas plaanime toime tulla kliimaeesmärkide täitmisega.

Tiheasustustusaladel pole energiavõrkudele enam alternatiivi, sest pole lihtsalt vaba maad või siis on maa liiga kallis energiatootmiseks. Lisaks tõuseb elanike teadlikkus ja ootus puhtale linnaõhule, mistõttu on otstarbekas tagada elanike energiaga varustamine võrkude abil.

Ühendatud võrgud peavad tagama toimiva energiaturu ning ressursitõhususe. Ühendatud võrgud loovad aluse energiaefektiivsusele, energiasõltuvuse vähenemisele ning taastuvate energiaallikate kiiremale integreerimisele.

Konverentsil visioneerib Eesti energiamajanduse tulevikku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar, kes analüüsib energiamajanduse arengukava 2030 ning energiapoliitika pikka plaani.

Samuti astub ülesse Karlis Goldstein Euroopa Komisjonist, kes tutvustab, millisena näeb Euroopa tuleviku energiasüsteemi, linnaenergiat ning, mis on ühendatud energiavõrkude roll majanduse CO2 mahukuse vähendamisel.

Mart Raamat keskkonnaministeeriumis tutvustab riiklike kliimaeesmärke ning nende täitmiseks planeeritavaid meetmeid.

Jaanis Otsla siseministeeriumist annab ülevaate elutähtsate teenuste toimepidavusest ning kriisireguleerimisest

Konverentsil tutvustatakse peagi algavate taastuvenergia vähempakkumiste rolli riigi taastuvenergia 2030 eesmärkide täitmisel ning olemasolevaid kaugküttesüsteemide investeeringutoetusi.

Oma tegevusi tutvustavad ettevõtete Viru Keemia Grupp, Levira ja Fermi Energia esindajad ning samuti antakse ülevaade uutest soojusenergeetikainseneri kutsestandarditest.

Päeva lõpetame Eesti kaugküttesüsteemide hetkeseisu ülevaatega ning anname üle Tõhusa Kaugküttesüsteemi märgised, mis tunnustavad kaugkütte vastavust kõigile energiatõhususe nõuetele.

Kohtumiseni EJKÜ energeetikakonverentsil „Ressursitõhus võrguenergia 2030“. Lisainfo epha@epha.ee või www.epha.ee

Tutvu programmiga siin: Konverentsi programm

Leave a Reply

a