Skip to main content
ÜritusedUudised

EJKÜ aastakonverentsi “Ressursitõhus võrguenergia 2030” kokkuvõte

Kasutajalt 22. mai 2019juuni 8th, 2021Kommentaare pole

EJKÜ aastakonverents “Ressursitõhus võrguenergia 2030“ toimus 15.05.2019 Tallinna Teletornis ning leidis kõigi osalejate poolt hea vastuvõtu.

Konverentsil rääkisime energeetika olevikust ja tulevikust ning andsime üle Tõhusa Kaugkütte märgised kuuele energiatõhusat kaugkütet arendavale ettevõttele – täpsemalt nende ettevõtete 28-le energiatõhusale võrgupiirkonnale.

Tunnustuse said VKG Soojus, Põrguvälja Soojus, Saku Maja, Adven Eesti, SW Energia ja N.R. Energy võrgupiirkonnad.

Kui konverentsi eelselt seadsime eesmärgi arutleda üleüldise võrgustumise ning energiajulgeoleku teemadel siis kindlasti liikusime selles vallas edasi. Energeetikas aga kiireid lahendusi ei ole ning olulistel teemadel fookuse hoidmine on meile oluline ka edaspidi. Konverentsi modereeris prof. Alar Konist Tallinna Tehnikaülikoolist.

Konverentsi juhatas sisse majandus- ja kommunikatsiooniministeerimi energeetika asekantsler Timo Tatar, kes rääkis energiavaldkonna põhidokumentidest ning tutvustas riikliku energia ja kliimakava koostamist.

Eesti riiklik eesmärk on aastaks 2050 saavutada konkurentsivõimeline ja vähese süsinikuheitega majandus. Süsinikuheite vähendamisega samaaegselt tuleb meil aga silmitsi seista varustuskindluse väljakutsetega – kuidas tagada süsteemis juhitavate võimsuste olemasolu, milline peaks olema elektrituru mudel, mis annab õigeid investeerimissignaale ning kuidas tagada elektri hind, mis on vastuvõetav ning säilitab konkurentsivõime?

Konverentsil astusid ülesse Euroopa Komisjoni poliitikaekspert Karlis Goldstein ja keskkonnaministeeriumi energeetikanõunik Mart Raamat, kes keskendusid EL energia- ja kliimapoliitikale ning emissioonikaubanduse kuludele ja tuludele. Eesti energeetika arengusse panustavad peagi lisaks siseriiklikele vahenditele uued finantsinstrumendid – moderniseerimisfond ja innovatsioonifond.

Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnajuhataja Jaanis Otsla andis ülevaate elutähtsate teenuste toimepidevusest ning ettevõttepõhise kriisiennetuse olulisusest.

Tänaseid invsteeringuid soodustavaid mehhanisme tutvustasid Rein Vaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ning Kristjan Kalda keskkonnainvesteeringute keskusest.

Konverentsi ettevõttluse ploki juhatas sisse Meelis Eldermann Viru Keemia Grupist, kes tutvustas VKG visiooni tõhusale põlevkivitööstusele. Oluline on läheneda komplektselt ja ressursitõhusalt. Pikas vaates tuleb järjest rohkem keskenduda ressursiahelas ülespoole liikumisele ning õli ja kemikaalide tootmise edendamisele.

Kaasaegsed telekomi tehnoloogiad leiavad järjest rohkem kasutust ka energeetikas ning andmekorje olulisusele ning suurandmete analüüsile juhtis tähelepanu Meelis Anton ettevõttest Levira.

Eesti tulevikuenergeetika ühest võimalikust tegurist rääkis Kalev Kallemets, kes tutvustas tänaseid arenguid tuumaenergia tehnoloogiatest ning ettevõtte Fremi Energia tegevusest selles vallas.

Päeva lõpetasid Igor Krupenski ettevõttest Heat Consult, kes andis ülevaate aasta 2019 alguses jõustunud uutest soojusenergeetika inseneri kutsestandarditest ning Siim Umbleja EJKÜst, kes tutvustas vahekokkuvõtet Eesti soojusenergeetika 2018 aasta seisust.

Konverentsi tippsündmusena andis EJKÜ juhatuse esimees Andres Veske üle uued Tõhusa Kaugküttesüsteemi märgised ja tunnistused ettevõtete VKG Soojus, Põrguvälja Soojus, Saku Maja, Adven Eesti, SW Energia ja N.R. Energy võrgupiirkondadele:

VKG Soojus AS kaugküttesüsteem:                        Kohtla-Järve-Jõhvi-Ahtme

OÜ Põrguvälja Soojus kaugküttesüsteem:            Rae tehnopark

AS Saku Maja kaugküttesüsteemid:                       Saku, Kurtna

Adven Eesti AS kaugküttesüsteemid:                    Kunda, Väike-Maarja, Adavere, Viiratsi, Narva-Jõesuu, Viimsi ja Haabneeme, Põltsamaa

SW Energia OÜ kaugküttesüsteemid:                    Haiba, Harku, Kanepi, Kärla, Krootuse, Olgina, Raasiku, Väätsa

N.R. Energy OÜ kaugkütetsüsteemid:                   Tarbja, Kaerepere, Kiili, Koigi, Märjamaa, Oisu, Turba, Vana-Võidu, Tapa

EJKÜ tänab ja tunnustab konverentsi ettekandjaid ja osalejaid! Mõned pildid on vaadatavad siit.

Leave a Reply

a