Skip to main content
ÜritusedUudised

Kodutarbijate kaugküttekulud kompenseeritakse osaliselt veebruaris ja märtsis

Kasutajalt 1. märts 2022märts 5th, 2022Kommentaare pole

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas määruse, millega kompenseeritakse kaugkütte kodutarbijatele 65% veebruari ja märtsi soojusenergia hinnatõusust võrreldes oktoobris kehtinud müügihinnaga. Lihtsustatult võrreldakse veebruari ja märtsi soojusenergia hinda oktoobris kehtinud hinnaga ning ülekulust 65% leiab hüvitamist läbi riigieelarveliste vahendite.

Toetusmeede on mõeldud kodutarbijatele ning aktiveerub automaatselt – kompensatsiooni summa on nähtav veebruaris ja märtsis tarbitud soojuse eest esitataval arvel eraldi real. Kompensatsiooni ulatuses maksab tarbitud soojuse eest ning teostab makse keskkonnainvesteeringute keskus (www.kik.ee).

Vastavalt määrusele ja seletuskirjale on kodutarbija isik, kes kasutab soojust eluruumis. Kodutarbijaks ei loeta isikut, kes kasutab soojust oma majandustegevuse tarbeks. Reeglina on Eestis kodutarbija sõlminud kaugküttesoojuse lepingu läbi korteriühistu, mistõttu käsitletakse kodutarbijana ka isikuid, kellele vahendab soojust korteriühistu või muu sarnane haldusettevõtja. Toetuse andmist ja saamist reguleeriv määrus on leitav siit.

Kaugkütte ettevõtted on teinud ligi kuu aega tööd kodutarbijate eristamiseks kasutades selleks andmeid riiklikest registritest ning muid avalikult kättesaadaid allikaid. Kui riiklikes registrites leiduvad andmed ei vasta tegelikkusele võib juhtuda, et soojusenergia kompensatsiooni pole automaatselt arvestatud. Olukorra selgitamiseks tuleks esmalt võtta ühendust teenust osutava soojusettevõtjaga ning seejärel pöörduda kompensatsiooni saamiseks otse KIKi.

Täpsem info on leitav MKM pressiteatest ja KIK kodulehelt.

a