Skip to main content

Lugupeetud energeetikahuviline

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing kutsub teid sel kevadel Tallinnasse osa saama kaugkütte kevadseminarist 2022. Traditsiooniliselt keskendume seminaril Eesti kaugküttesektori tänapäevale ning tuleviku ootustele muutuvas keskkonnas.

Seekordse kevadseminari eesmärk on vaadata tagasi möödunud küttehooajale, käsitleda olulisi päevakajalisi teemasid ning valmistuda edasiseks. Muutunud julgeolekuolukord, kallinevad energiahinnad, ebakindlad tarneahelad koos suureneva määramatusega on tõstnud energia ja soojusega seonduva kõigi Eesti inimeste igapäevateadmisse. Järjest olulisem on säästlikkus. Metsadebatt kogub hoogu. Samuti edenevad läbirääkimised EL mastaapse majandusprogrammi „Eesmärk 55“ osas, mis tugevalt panustab energiasäästule ja taastuvenergiaallikatele ning on üks võimalus jätkusuutlikku ühiskonna saavutamisel.

Uued olud näitavad, et järjest enam tähtsustub planeerimistegevuse olulisus ja oskus erinevaid riske ette näha. Turvaline ja kulutõhus energiatootmine, toimiv logistika ning süsteemiülene energiatõhusus peavad käima käsikäes. Samuti on oluline suurendada mitmekesisust, sest vastasel korral on raske tagada majanduse konkurentsivõime säilimist ja ühiskonna heaolu suurenemist.

Programm, kava ning osalemistingimused  leiad siit ning ootame teid kõiki Kaugkütte kevadseminarile22.aprill 2022.

Lugupidamisega

 

Siim Umbleja

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

a