Skip to main content

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingul on hea meel Teid kutsuda traditsioonilisele kevadkonverentsile „Ressursitõhus võrguenergia 2030“, mis toimub 15. mai 2019 Tallinna Teletornis, et arutada Eesti energeetika oleviku ning tuleviku üle.

Registreeru kohe: epha@epha.ee

Seekordse konverentsi eesmärk on arutleda oluliste tulevikuteemade üle nagu võrgustumine ning energiajulgeolek.

Kliimaeesmärgid muutuvad ambitsioonikamaks, aga energiatarbimine näitab kasvutrendi. Linnad kasvavad ning võrkudele pole alternatiivi. Ühendatud võrgud peavad tagama toimiva energiaturu ning ressursitõhususe. Ühendatud võrgud loovad aluse energiaefektiivsusele, energiasõltuvuse vähenemisele ning taastuvate energiaallikate kiiremale integreerimisele. Kõige selle taustal ei tohi ära unustada kohalikku elanikku, kohalikku maavara ja ka turvalisust.

Kindlasti soovime oma konverentsil leida vastused järgmistele küsimustele:
– Kuidas tagada energiavarustus üha suureneva energiatarbimise korral ning millised on tuleviku energiasüsteemid linnakeskkonnas?
– Kuidas leevendada kliimamuutusi ning täita riiklike kliimaeesmärke?
– Kuidas on tagatud toimepidevus ja turvalisus ning millist rolli omab selles sümbioosis energiatootja, võrguettevõte ja kodumajapidamine?
– Kuidas soodustatakse investeeringuid energiataristusse ja tagatakse ressursitõhusus?
– Millisena näevad tulevikku energiaettevõtjad ning mis rolli mängib põlevkivi?
– Kuidas vaatab energiasektori arenguid telekom?

Konverentsi raames anname üle ka „Tõhusa kaugküttesüsteemi“ märgised, mis tunnustavad kaugküttesüsteemide vastavust kõigile energiatõhususe nõuetele.

Konverentsi programmi avaldame peagi! Juba täna soovitame oma kalendritesse märkida kuupäev 15.MAI.2019!
Kohtumiseni kevadisel linnaenergia tippsündmusel!

Leave a Reply

a