Skip to main content
Uudised

Kaugkütteettevõtted saavad uuesti taotleda „Tõhusa kaugküttesüsteemi“ märgist

Kasutajalt 14. jaan. 2019märts 7th, 2019Kommentaare pole

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu pressiteade

14.01.2019

Juhtivaid Eesti energiatootjaid ja võrguettevõtjaid ühendav Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) väljastab uuesti märgiseid tõhusatele kaugküttesüsteemidele. Huviliste avaldused on oodatud kuni märtsi lõpuni.

Märgisega soovime esiletõsta kaugkütet kui, keskkonnasõbralikku ning kaasaegset soojusvarustuse süsteemi, mis vastab kõigile energiatõhususe nõuetele“, sõnas ühingu tegevjuht Siim Umbleja. Lisaks võimaldab märgis suurendada tarbijate teadlikkust ja huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta, mis omakorda motiveerib tootjaid eelistama taastuvaid energiaallikaid. Lihtsustatult hinnatakse märgise väljastamisel kaugküttesüsteemis oleva taastuvenergia ja koostootmise osakaalu.

Märgise statuut on väljatöötatud EJKÜ poolt ning sellega soovitakse tunnustada ja motiveerida ettevõtjaid, kes on investeerinud taastuvenergiasse ning kasutavad tõhusat koostootmist. Märgise saanud kaugküttevõrk vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL olevale tõhusa kaugkütte- ja jahutuse definitsioonile.

Taastuvenergiale üleminek ja energiatõhususe suurendamine on üks kõige suuremaid eesmärke Euroopa kliima ja energiapoliitikas ning kaugkütte- ja jahutussüsteemidel on oluline tähtsus majanduse dekarboniseerimisel ja CO2 jalajälje vähendamisel. Eestis moodustab soojus ligi poole energia lõpptarbimisest ning kesksete energiasüsteemidega on ühendatud ligi 60% hoonetest.

Hoonete renoveerimisega ning uute hoonete rajamisega on tihedalt seotud ka käesoleva aasta 1. Jaanuaril jõustunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“, mis nüüdsest väärtustab energiatõhusat kaugkütet ja kaugjahutust ning võtab selle arvesse ka hoone investeerimisvajaduse määramisel.

Märgis on ideaalne vahend tõendamaks ja informeerimaks, et kaugküttevõrk vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele ning ka seetõttu tasub võrguettevõtjatel märgist taotleda“ lisas Umbleja. Sellistes energiatõhusates kaugküttepiirkondades pole hoonete omanikel enam vajadust investeerida lokaalsetesse soojuse tootmise seadmetesse, et täita hoone energiatõhususe miinimumnõudeid ning vabanevad vahendid saab suunata hoone välispiirete ja ventilatsioonisüsteemi paremaks muutmiseks

Esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised anti üle möödunud aasta kevadel EJKÜ aastakonverentsil ning tõhusate kaugküttesüsteemide nimekiri on väljatoodud ühingu kodulehel www.epha.ee ning järgnevas tabelis.

1995 aastal loodud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Täna kuulub ühingusse 42 ettevõtet sh 30 energia- ja võrguettevõtet ning 12 tehnoloogiaga, projekteerimisega ning ehitamisega tegelevat ettevõtet.

Täiendav info: epha@epha.ee , tel 6556275 või Siim Umbleja, EJKÜ tegevjuht, siim.umbleja@epha.ee, 5165943

Leave a Reply

a