Skip to main content
Uudised

Huvi energiatõhusa kaugküttesüsteemi kohta on suur

Kasutajalt 2. apr. 2019Kommentaare pole

Juhtivaid Eesti energiatootjaid ja võrguettevõtjaid ühendav Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) väljastab uuesti märgiseid tõhusatele kaugküttesüsteemidele. Märtsi lõpuks esitasid oma avaldused 5 energiaettevõtet, kes taotlevad tunnustust kokku 20-le kaugküttevõrgule üle Eesti.

 „Nii nagu koostootmisjaamas toodetakse samaaegselt elektrit ja soojust, siis on mõistlik, et sama energia jõuab eri kanaleid pidi ka tarbijateni ning midagi ei lähe raisku“, ütles ühingu tegevjuht Siim Umbleja. Linnakeskkonnas ei ole samaväärset alternatiivi koostoimivatele energiavõrkudele ning järjest rohkem hooneid ühendatakse keskseks süsteemiks.

Taastuvenergiale üleminek ja energiatõhususe suurendamine on üks kõige suuremaid eesmärke Euroopa kliima- ja energiapoliitikas. Kehtiv Eesti energiamajanduse arengukava näeb ette, et 2030 aastal toodetakse 80% soojusest taastuvate energiaallikate baasil. See on võimalik saavutada üksnes hoonete ja kaugküttesüsteemide efektiivsust tõstes ning hooneid võrkudega ühendades. Näiteks eelmisel aastal liitus kaugküttesüsteemidega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus ja Narvas kokku 230 hoonet.

Tõhusa kaugkütte märgise statuut on väljatöötatud ühingu poolt 2018 aastal ning märgise saanud kaugküttevõrk vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL olevale tõhusa kaugkütte- ja jahutuse definitsioonile. Järgmised märgised antakse üle 15. Mail toimuval EJKÜ aastakonverentsil.

1995 aastal loodud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Täna kuulub ühingusse 42 ettevõtet sh 30 energia- ja võrguettevõtet ning 12 tehnoloogiaga, projekteerimisega ning ehitamisega tegelevat ettevõtet.

Täiendav info: Siim Umbleja, EJKÜ tegevjuht, siim.umbleja@epha.ee, 5165943

Leave a Reply

a