Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

EJKÜ on Eesti suurim ja vanim energeetika- ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon.

nergiavarustuse pidevus kaasaegses linnakeskkonnas on järjest olulisem koos elanike ootusega puhtale elukeskkonnale.

aotusvõrgud ühendavad üksikud hooned suuremaks kogumiks ning loovad võimaluse rakendada energiatõhusust parimal võimalikul moel.

oostööorganisatsioon Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) esindab Eesti juhtivaid energia- ja võrguettevõtteid ning meie eesmärgiks on energeetikavaldkonna tasakaalustatud areng. Oleme aktiivsed osalised ja kaasarääkijad seadusloome protsessis ning energeetika tulevikuvisiooni arendamisel.

Ü hingu missiooniks on koolitada pädevaid insenere ja spetsialiste, kelle oskustest ja vilumusest sõltub kaasaegse tehnoloogia tegelik kasutusele võtmine.

Aastat tegutsenud
26
Ettevõtet liidus
40
Edastatud ja toodetud soojus, GWh
3498
Edastatud ja toodetud elekter, GWh
1502
23. sept. 2022 in Üritused, Uudised

Kaugküttehinnast: puust ja punaseks

Kaugkütteteenus on endastmõistetav eluks vajalik “taustajõud”, millele inimene sageli ei mõtle. Praegu energiaturul toimuv on aga mõistetavalt kasvatanud huvi ka toasooja teema vastu ja senisest tähelepanelikumalt vaadatakse kaugküttearveid. Võrreldakse neid... Loe edasi
15. juuni 2022 in Üritused, Uudised

Eksergia metoodika tooks kaasa tõsised tagajärjed Eesti koostootmisjaamadele

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) viisid läbi uurimistöö, kus analüüsiti elektri- ja soojuse koostootmisel tekkivate kulude jaotamist eksergia metoodika alusel ning sellise metoodika mõju koostootmisele... Loe edasi
2. mai 2022 in Üritused, Uudised

Kaugkütte kevadseminari tagasivaade

Seekordsel seminaril tutvustas MKM energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks Eesti edusamme taastuvenergia valdkonnas.  Ettekanne on leitav siit! Taastuvenergia osakaal soojuses on 57,9%, mis annab Euroopa mastaabis kõrge teise (2) koha! Rohelepe... Loe edasi