EJKÜ saatis kirja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja sihtasutusele KredEx, millega juhiti tähelepanu  KredEx-i ja KIK-i määratud toetuste ja põhimõtete vastuolule. Kiri käsitleb kaugkütte kaalumistegureid ja paralleeltarbimist, mida arvestatakse hoonete renoveerimisel.