EJKÜ aastakonverents ja üldkoosolek toimuvad 09.-11.04 Pühajärve Spa&Puhkekeskuses Valgamaal

Ajakava:

Kolmapäev, 09.04.2014

19.00 EJKÜ juhatuse avatud koosolek ja õhtusöök 

Neljapäev, 10.04.2014
08.45 - 09.00  registreerimine EJKÜ üldkoosolekule

09.00 - 09.45  EJKÜ üldkoosolek

09.45 - 18.00  EJKÜ aastakonverents 2014 

Konverentsi programmi leiate siit ja registreerimise info leiate siit.

Konverentsi programmi päis 2014 aa

Moderaator Tanel Jonas       
09.45 – 10.15  registreerimine konverentsile ja kohv

10.15 – 10.35  Avasõnad
                      Andres Veske, EJKÜ juhatuse esimees
10.35 – 10.55  Kaugküte Euroopa Liidu arenevas poliitikaraamistikus
                      Paul Voss, Euroheat&Power, tegevdirektor
10.55 – 11.25  Kaugkütte roll Euroopa dekarboniseeritud energiasüsteemis
                      David Connolly, Aalborgi Ülikool, abiprofessor
11.25 – 11.50  Energiamajanduse väljakutsed ja lahendusteed
                      Ando Leppiman, MKM, energeetika asekantsler
11.50 – 12.10  Reguleeritud WACC Eestis
                      Lili Kirikal, Vanemkonsultant Ernst&Young tehingute nõustamise meeskonnas

12.10 – 13.10  lõuna 

13.10 – 13.40  Diskussioon – Kaugkütte otstarbekas ja mõistlik arendamine Eestis
                      Diskussiooni modereerib Andres Veske
13.40 – 14.10  Soojuse ja elektri koostootmise tehnoloogiad ja seadmed väikesemastaabiliseks
                      hajutatud energiatootmiseks
                      Ülo Kask, TTÜ, Soojustehnika Instituut, teadur
14.10 – 14.40  Elektrienergia hajatootmine, selle mõju elektrivõrgule
                      Paul Taklaja, TTÜ, Elektroenergeetika instituut, kõrgepingetehnika õppetooli assistent
 

14.40 – 15.00  energiapaus 

15.00 – 15.45  Tarbimise juhtimise võimalused lõpptarbijale ja võrgule
                      Argo Rosin, TTÜ, Elektrotehnika Instituut, teadusprodekaan
15.45 – 16.05  Investeeringutoetuste tulemuslikkus aastatel 2007-2013
                      Siim Umbleja, KIK, juhtivkoordinaator energeetika alal

16.05 – 16.30  energiapaus 

16.30 – 16.50  Koostootmine Kuressaares AS Kuressaare Soojus näitel
                      Paul Leemet, AS Kuressaare Soojus juhatuse liige
16.50 – 17.20  Elujõuline või hääbuv väikevõrk - Tabivere?
                      Rannar Raantse, OÜ Tabivere Soojus juhatuse liige
17.20 – 18.00  Diskussioon – Energiamajanduse arendamise suunad Eestis
                      Diskussiooni modereerib Andres Veske

            18:30  pidulik EJKÜ juhatuse vastuvõtt ja õhtusöök      

 

Reede, 11.04.2014

9.30 Tutvumine kohaliku katlamajaga