2019 EHPCongress Nantes Header
 

Märgise “Tõhus kaugküte” väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida kaugküttesüsteemides taastuvenergia kasutust, tõhusat soojuse tootmist ja jaotamist ning tõsta esile kaugkütet kui tõhusat, keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi.

Kaugküttesüsteem vastab märgise “Tõhus kaugküte” tingimustele, kui selles tarbitav soojus vastab EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele:

Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning taastuvenergia või koostootmise osa võrgu kaudu edastatavas soojuses. Ettevalmistamisel oleva uue Euroopa Liidu Taastuvenergia direktiivi kohaselt peavad kaugkütte võrguettevõtted hakkama tarbijaid teavitama soojuse tootmisel kasutatavatest kütustest ja süsteemi tõhususest. Direktiivi kohaselt peab olema tarbijatel õigus lahkuda ebatõhusatest süsteemidest. Märgis on hea võimalus tarbijate teavitamiseks kaugküttesüsteemi tõhususest.

Märgise taotlejaks on kaugkütte võrguettevõte kaugkütteseaduse tähenduses. Märgise taotleb võrguettevõtja iga kaugküttesüsteemi kohta eraldi. Märgist tohib võrguettevõte kasutada vaid märgisega seotud kaugküttesüsteemiga seotud veebis, trükistel, hoonetel jms. Märgise kasutamise õigus kehtib 5 aastat. Iga aasta 1. Märtsiks peab märgise saanud ettevõte tõendama kaugküttesüsteemi vastavust märgise tingimustele, esitades eelneva aasta soojuse andmed.

Täpsemad märgise “Tõhus kaugküte” tingimused on sätestatud märgise EJKÜ juhatuse otsusega kinnitatud statuudis

Märgise taotlemiseks peab võrguettevõte esitama taotluse ja täitma andmeankeedi

Märgise taotlemine on tasuline

Märgise taotlus vaadatakse läbi ja väljaandmine otsustatakse taotlemisele järgneva kuu jooksul. Märgise tingimustele vastavuse korral väljastatakse võrguettevõttele vastav tunnistus ning elektrooniline märgis. EJKÜ vahendusel on võimalik tellida ka füüsiline märgis välistingimustes kasutamiseks ja/või kleebiseid (hinnakiri täpsustamisel).

Märgise “Tõhus kaugküte” pälvinud kaugküttesüsteemid

EJKÜ juurde juhatuse otsusega moodustatud ekspertkomisjoni poolt anti 17.05 otsusega välja märgis “Tõhus kaugküte” alljärgnevatele ettevõtetele ja kaugküttesüsteemidele:

 

Taotleja

Kuusalu Soojus OÜ

1

Kaugküttesüsteem

Kuusalu

2

Kaugküttesüsteem

Kolga

 

Taotleja

Kiviõli Soojus AS

3

Kaugküttesüsteem

Kiviõli

 

Taotleja

ESRO AS

4

Kaugküttesüsteem

Viljandi ja Jämejala

 

Taotleja

Lihula Soojus OÜ

5

Kaugküttesüsteem

Lihula

 

Taotleja

Danpower Eesti AS

6

Kaugküttesüsteem

Võru

 

Taotleja

Fortum Eesti AS

7

Kaugküttesüsteem

Pärnu

 

Taotleja

Rakvere Soojus AS

8

Kaugküttesüsteem

Rakvere

 

Taotleja

Narva Soojusvõrk AS

9

Kaugküttesüsteem

Narva

 

Taotleja

Utilitas Tallinn AS

10

Kaugküttesüsteem

Tallinn

 

Taotleja

Utilitas Eesti AS

11

Kaugküttesüsteem

Haapsalu

12

Kaugküttesüsteem

Jõgeva

13

Kaugküttesüsteem

Keila

14

Kaugküttesüsteem

Valga

15

Kaugküttesüsteem

Kärdla

16

Kaugküttesüsteem

Rapla

 

Taotleja

Tartu Keskkatlamaja AS

17

Kaugküttesüsteem

Fortum Tartu

 

Taotleja

Kuressaare Soojus AS

18

Kaugküttesüsteem

Kuressaare

 

Taotleja

SW Energia OÜ

19

Kaugküttesüsteem

Alu

20

Kaugküttesüsteem

Käärdi

21

Kaugküttesüsteem

Kehtna

22

Kaugküttesüsteem

Kohila

23

Kaugküttesüsteem

Mustla

24

Kaugküttesüsteem

Nõo

25

Kaugküttesüsteem

Õisu

26

Kaugküttesüsteem

Paldiski

27

Kaugküttesüsteem

Parksepa

28

Kaugküttesüsteem

Rakke Niidu

29

Kaugküttesüsteem

Salme

30

Kaugküttesüsteem

Sangaste

31

Kaugküttesüsteem

Sauga

32

Kaugküttesüsteem

Tõravere

33

Kaugküttesüsteem

Tõrva

34

Kaugküttesüsteem

Türi

35

Kaugküttesüsteem

Uhti

36

Kaugküttesüsteem

Uulu

37

Kaugküttesüsteem

Vana-Antsla

38

Kaugküttesüsteem

Paikuse ja Seljametsa

39

Kaugküttesüsteem

Ilmatsalu

 

Taotleja

Adven Eesti AS

40

Kaugküttesüsteem

Laagri

41

Kaugküttesüsteem

Loo