2019 EHPCongress Nantes Header
 

Pressiteade
Energiakontsern Utilitas
19. jaanuar 2016

18. jaanuaril külastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ning Utilitase kontserni kuuluvat Tallinna Elektrijaama delegaadid Hiina energiaagentuurist, teadusasutustest ja loodusressursside kasutamisega seotud valitsusorganisatsioonidest

Hiinlase huviorbiidis oli Eesti kaugküttevõrkude moderniseerimine, taastuvate energiaallikate kasutamine ning riiklikud regulatsioonid energiamajanduses.Visiidi fotogalerii leiab siit

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on seadnud sihiks  taastuvenergia osakaalu ning kohalike kütuste kasutamise suurendamise kaugküttesektoris. Ministeeriumi energeetika osakonna juhataja asetäitja Ando Möldre sõnul aitab soojuse tootmine taastuvkütustest kaasa Eesti ja Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele. „Lisaks aitab taastuvkütuste kasutamine rajada tõhusama ja tarbijale stabiilsema hinnaga süsteemi. Eestil on siin hea meel jagada oma kogemusi,“ ütles Möldre.

Tallinna Elektrijaama juht Andres Taukar tutvustas hiinlastele jaama, mis on kaasaegseim elektri- ja soojuse koostootmisjaam Tallinnas. „Meil on rõõm anda edasi oma kogemust kaugkütte arendamisel. Elektri ja soojuse koostootmisel kasutatakse kütuseid võimalikult efektiivselt ja see tagab energiatõhusa tootmise. Tallinna Elektrijaam kasutab põhikütusena kodumaist puiduhaket. Nii energiajulgeoleku kui ka varustuskindluse seisukohalt on kohalike energiaallikate kasutamine olulise tähtsusega. Ka Tallinna Elektrijaama kõrvale rajatav ja sügisel tööd alustav uus jaam jätkab seda suunda,“ selgitas Taukar.

Tallinna Elektrijaama põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük. Jaam varustab soojusega Tallinna kaugküttevõrku. Koostootmisjaama elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus 68 MW.

OÜ Tallinna Elektrijaam kuulub Utilitase kontserni.

Lisainfo:
Karina Loi
Kommunikatsioonijuht
Utilitas
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5291 403

Utilitase kontserni kuuluvad kaheksas Eesti linnas kaugkütteteenust pakkuvad AS Tallinna Küte ja AS Eraküte, Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Tallinna Elektrijaam, selle naabrusse teist jaama rajav OÜ Auragen ning  käidu- ja hooldusteenuse pakkuja OÜ Väo Hake. Utilitas omab kontserni ettevõtetes 100-protsendilist osalust.

Utilitase ettevõtted haldavad 500 km soojusvõrke ning kütavad ligi 4500 hoonet. 39 käitatava katlamaja installeeritud võimsus on 1,1 GW ning gruppi kuulub 25 MW elektrilise ja 68 MW soojusliku nimivõimsusega koostootmisjaam Tallinna Elektrijaam. Kokku 263 töötajaga Utilitase grupp müüs 2014. aastal 1,8 TWh soojusenergiat ning 168 GWh elektrienergiat; kontserni konsolideeritud käive oli 124 miljonit eurot ning varade maht 223 miljonit eurot. Utilitase grupi ettevõtete turuosa Eesti kaugkütteturul on ligi kolmandik.

Kontserni lähiaastate investeeringute plaan keskendub kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele. 2014. aastal viidi biokütusele üle Jõgeva katlamaja ning 2015. aastal avati rekonstrueeritud Rapla katlamaja. Selle tulemusel on kontserni kõigis väljaspool Tallinna asuvates võrkudes baaskütuseks kohalik puiduhake. 2016. aastal Tallinnas tööd alustava Väo 2 jaama valmimisel toodetakse ka Tallinnas enamus müüdavast soojusest mittefossiilsetest kütustest soojuse ja elektri koostootmisprotsessis.