2019 EHPCongress Nantes Header
 

EJKÜ spetsialistide koolitusreis Saksamaale toimus 6.-10. aprillil 2015a.

Koolitusreisi käigus külastati mitmeid biogaasi tootmisjaamu, vanapuitu kasutavaid koostootmisjaamu, kaugkütte- ja kaugjahutuseettevõtteid Saksamaal, tutvuti kaugküttes kasutatavate ventiilide jt. seadmete tootmisega.

Reisi käigus külastati järgmisi Danpower Grupp ettevõtteid: biogaasi tootmisparki Bitterfeldis ja biometaani tootmist Lichtensees, vanapuitu kasutavaid koostootmisjaamu Elsterwerdas ja Leinefeldes, jäätmejaama Bitterfeldis ning hakkepuitu kasutavat koostootmisjaama Schöneckis.

Samuti tutvuti jahutusjaamaga Chemnitzis ja tehasega Samson Frankfurtis, mis toodab ventiile jm kaugküttele vajalikku armatuuri.

Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse reisi parimaks õnnestumiseks.

 20150409 Chemnitz jahutus 026 M
 
20150409 Chemnitz jahutus 023