2019 EHPCongress Nantes Header
 

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu pressiteade

14.01.2019

toimus 23.novembril 2018 kella 14.00 – 17.00 Mustamäe Elamuste Keskuses, Akadeemia tee 30, Tallinnas.

Märgise “Tõhus kaugküte” väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida kaugküttesüsteemides taastuvenergia kasutust, tõhusat soojuse tootmist ja jaotamist ning tõsta esile kaugkütet kui tõhusat, keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi.

Events Name:39th Euroheat & Power Congress

Date: 06-08 May 2019

EJKÜ Tehnilise järelevaataja koolitus –  15mai 2018a, Punane 36, Tallinn

KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

Koolitusele ootame eelisoleeritud soojusvõrkude projekteerijaid ja soojusvõrkude projekteerimise ning ehitamise eest vastutavad insenere.

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolituse sihtgrupiks on jätkupakendite paigaldajad

3. novembril 2017a toimus Viimsis EJKÜ XVI bowlinguturniir


 

EJKÜ Tehnilise järelevaataja koolitus –  7. november 2017a, Punane 36, Tallinn

KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

EJKÜ Suveseminar Lammasmäe puhkekeskuses 22.07 – 23.07.2017

EJKÜ 39. suveseminar toimus 22.-23.juulil 2017 Lammasmäe Puhkekeskuses, Kunda jõekäärus.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ootab kõiki kaugkütte ja -jahutusega tegelevaid ettevõtteid üle maailma osalema 5-ndal ülemaailmsel konkursil „The 5th Global District Energy Climate Awards“. 

EJKÜ Tehnilise järelevaataja koolitus –  11. aprill 2017a, Punane 36, Tallinn

KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

17EHP Congress: Please plan to attend and help us promoting our next events!

Tallinna Tehnikaülikoolist tellitud uurimustöö koosneb kolmest osast: