EJKÜ Tehnilise järelevaataja koolitus –  7. november 2017a, Punane 36, Tallinn

KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

3. novembril 2017a toimus Viimsis EJKÜ XVI bowlinguturniir


 

EJKÜ Suveseminar Lammasmäe puhkekeskuses 22.07 – 23.07.2017

EJKÜ 39. suveseminar toimus 22.-23.juulil 2017 Lammasmäe Puhkekeskuses, Kunda jõekäärus.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ootab kõiki kaugkütte ja -jahutusega tegelevaid ettevõtteid üle maailma osalema 5-ndal ülemaailmsel konkursil „The 5th Global District Energy Climate Awards“. 

EJKÜ Tehnilise järelevaataja koolitus –  11. aprill 2017a, Punane 36, Tallinn

KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

17EHP Congress: Please plan to attend and help us promoting our next events!

Tallinna Tehnikaülikoolist tellitud uurimustöö koosneb kolmest osast:

Pressiteade
Energiakontsern Utilitas
19. jaanuar 2016

18. jaanuaril külastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ning Utilitase kontserni kuuluvat Tallinna Elektrijaama delegaadid Hiina energiaagentuurist, teadusasutustest ja loodusressursside kasutamisega seotud valitsusorganisatsioonidest

23. oktoobril 2015a toimus EJKÜ XIV Bowlinguturniir Narvas Astri keskuses Bombey Bowlingus.


Bowlinguturniiril osales 15 neljaliikmelist võistkonda:

EJKÜ 37-s suveseminar toimus 24.-26.07.2015 Eisma Külalistemajas Lääne-Virumaal.

Kolmepäevane üritus pakkus osalejatele mitmeid huvitavaid ettevõtmisi, kus osalejad said oma teadmisi täiendada ning oskusi proovile panna. Nagu ikka, ei puudunud seminaril ka meelelahutuslik osa ning sportlikud võistlused ehk olümpiamängud. Kõik võistkonnad said valida riigi, mida nad esindavad. Osales 9 võistkonda.

Valminud on juhendmaterjalide "Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine" tõlke osad 9., 12.-18.
Juhendmaterjalid on Koostatud Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) poolt. Tõlgitud saksa keelest eesti keelde.

EJKÜ spetsialistide koolitusreis Saksamaale toimus 6.-10. aprillil 2015a.

27.-28.04.2015

Euroheat&Power - rahvusvaheline organisatsioon, mis esindab kaugkütte, -jahutuse ja koostootmisettevõtteid ning energeetikavaldkonna esindusorganisatsioone Euroopas ja mujal maalilmas - kongress toimus 27.-28.04.2015 Sokos Hotel Virus, Tallinnas.

 

Alates 1.oktoobrist saavad Puurmani kaugkütte tarbijad toasooja ligi viiendiku võrra senisest soodsamalt, teatas osaühing Puurmani Soojus.2014 aasta kevadest tegi aktsiaselts Efipa rekonstrueerimistöid, mille käigus paigaldati Puurmani katlamajja 0,5 MW võimsusega biokütusel töötav katel koos abiseadmetega, ehitatati puiduhakkele ladu ja korrastati katlamaja hoonet ning territooriumi.