Üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mis koguneb korraliselt üks kord aastas.

 

Üldkoosolekust võtavad osa kõigi liikmesettevõtete esindajad, kusjuures igal liikmel on üks hääl. Üldkoosolek valib vastavalt ühingu põhikirjale juhatuse ja revisjonikomisjoni ning võtab vastu ühingu tegevust mõjutavaid strateegilisi otsuseid.

 

EJKÜ 2018a üldkoosolek toimus 22.mail Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory, Tallinnas.

sas 5426 

 

sas 5434