Üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mis koguneb korraliselt üks kord aastas.

 

Üldkoosolekust võtavad osa kõigi liikmesettevõtete esindajad, kusjuures igal liikmel on üks hääl. Üldkoosolek valib vastavalt ühingu põhikirjale juhatuse ja revisjonikomisjoni ning võtab vastu ühingu tegevust mõjutavaid strateegilisi otsuseid.

 

EJKÜ 2016a üldkoosolek toimus 28.aprillil 2016a Pärnus, Estonia Resort Hotel & Spa Konverentsikeskuses.

 

 

IMGL4187

 

 IMGL4226