Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojavaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Euroopa riikide energeetika ühingute ja -ettevõtete ühenduse Euroheat & Power’i  liige alates 1996ndast aastast ning  Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee (World Energy Council - Estonia) asutajaliige.

EJKÜ tegutseb 1995ndast aastast ja ühingusse kuulub hetkeseisuga 44 ettevõtet. Liikmed tegelevad soojuse ja elektri tootmise ning müügiga; soojus- ja elektrivõrkude haldamisega; koostootmisega (elektri ja soojuse koostootmine ning jaotamine); seadmete tarnimise ja paigaldamisega (energeetikavaldkonna ettevõtted) ning erialase nõustamisega (koolitus, konsultatsioon ja projekteerimine).

EJKÜ missiooniks on töötada energeetikavaldkonnas tegutsevate ettevõtete ühishuvide nimel. EJKÜ on olnud lalates 1995 aastast soojamajanduse-ja energeetika valdkonnas peamiseks dialoogipartneriks nii riigile kui kohalikele omavalitsustele. Esindades energeetikaettevõtteid kõikjalt Eestist, on EJKÜ prioriteediks regionaalselt tasakaalustatud soojamajanduse ja energeetika areng. Aastate jooksul on EJKÜ-st kujunenud arvestatav energeetikavaldkonna kompetentsikeskus, kes on seeläbi aktiivne osaline nii kaasarääkijana seadusloome protsessis kui avalikes aruteludes energeetikavaldkonna tulevikku puudutavalt.

EJKÜ valdkondlik partnervõrgustik on laiaulatuslik, seda nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis. Lisaks Euroheat & Power liikmelisusele teeme  tihedat koostööd selliste organisatsioonidega nagu International Energy Agency (IEA),  Suomen Kaukolämpö, Taani Energia Agentuur, Taani Kaugkütte Ühing, Läti Kaugkütte Ühing, Leedu Kaugkütte Ühing jt. Alates 2012a. on EJKÜ ka Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) liige. Eestis on EJKÜ esindatud mitmetes tööorganites nagu Eesti Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse Energeetika, Mäe– ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu; Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikakomisjon; Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostootmise komisjon; Eesti Säästva Arengu Komisjon ning Taastuvenergia Koda.

Kristiina tn soojustorustiku paigaldus -maa sees paistavad vanad toruotsad paigaldatakase uut 1024x768

soojussõlm Mustamäel 1024x683