Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingus on loodud Soojusettevõtete nõukogu, Väikesoojatootjate töögrupp, Elektriettevõtete nõukugu ja Kaugküttetorustike toimkond, tööst võtavad osa paljud Eesti energeetikaspetsialistid. Nõukogude ja toimkondade tegevuse eesmärk on EJKÜ liikmete ühishuvide esindamine oma valdkonnas.

 

EJKÜ Soojusettevõtete Nõukogu

Soojusettevõtete nõukogu eesmärk on ettevõtete ühishuvide esindamine seadusloome, tootmise, ülekande ja kaubandusalastes küsimustes. Soojusettevõtete spetsialistid osalevad ka juhendmaterjalide ja soovituste koostamise ning väljaandmise protsessis. Mitmed Soojusettevõtete nõukogu liikmed osalevad EJKÜ juhatuse avatud koosolekutel, kus arutatakse valdkonda puudutavaid teemasid.

Nõukogu liikmed

Tarmo Saarts – SW Energia OÜ
Paul Leemet – Kuressaare Soojus AS
Arbo Reino – Adven Eesti AS
Janek Trumsi – Utilitas Tallinn AS, Utilitas Eesti AS

Nõukogu töös osalejad: 
Marko Matsalu – Saku Maja AS
Tiit Rahkema – TLR Services OÜ
Aleksander Kuruson – Järvakandi Soojus OÜ
Jaan Saar – Esro AS
Raimo Rebo - Adven Eesti AS
Rannar Raantse - Tabivere Soojus OÜ

 

EJKÜ Elektriettevõtete Nõukogu

Elektriettevõtete nõukogu tegevuse eesmärk on elektriettevõtete ühishuvide esindamine seadusloome, tootmise, ülekande ja kaubandusalastes küsimustes. Elektriettevõtete tegevus sõltub mitmetest organisatsioonidest: Konkurentsiamet (KA), Eesti Energia (EE) , Elering AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Riigikogu (RK).

Nõukogu liikmed

Marek Tull – VKG Elektrivõrgud OÜ - esimees 
Mati Meos – Fortum Tartu AS 
Märt Jemmer – Imatra Elekter AS 
Aleksei Zarubin - Dvigatel-Energeetika AS

Enn Rõigas - Esro AS

 

EJKÜ Kaugküttetorustike Toimkond

Toimkonna tööülesandeks on kaugküttevõrkude ja soojusenergia jaotamisega seonduvad küsimused sh projekteerimine, ehitus ja korrashoid ning eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamine ja koolitus. Toimkond korraldab ja kontrollib koolitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute pädevuse tunnustamist ning lahendab apellatsioone. EJKÜ koolituse läbinud inimeste andmebaas on üleval EJKÜ kodulehel.

Toimkonna liikmed
Olaf Saar (TLR Services OÜ) - esimees  
Avo Liiv (Isoplus Fjernvarmeteknik AS) - aseesimees 
Tiit Rahkema (TLR Services OÜ)  
Raimo Rebo (Adven Eesti AS)  
Ülar Roose (Tartu Keskkatlamaja AS) 
Rein Viru (Uponor Eesti OÜ)