Ühingu majandustegevuse kontrolli viib läbi revisjonikomisjon. Komisjon on kolmeliikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

EJKÜ üldkoosolekul, 10. aprillil 2014a, valitud revisjonikomisjoni koosseis:

Aleksander Kuruson, esimees 
Järvakandi Soojus OÜ

Toomas Laanpere, liige 
Napal AS

Kalle Küngas, liige 
Kuusalu Soojus OÜ

 

IMG 7940