EJKÜ annab juba alates 1998 aastast välja mitmeid auhindu.


η – auhind
1997. aastal algatas EJKÜ eeta – auhinna väljaandmise traditsiooni. Esimese auhinna üleandmiseni jõuti 1998. aastal. Kreeka täht η (eeta) on efektiivsuse matemaatiline sümbol. Aastaauhind antakse Eestis elluviidud parimale energia tootmise või kasutamise alasele ettevõtmisele. EJKÜ soovib aastaauhinnaga avaldada tunnustust energiasäästlikele ja keskkonnasõbralikele projektidele ning tutvustada neid laiale üldsusele. Samuti püütakse innustada energiaettevõtteid pakkuma klientidele eeskujulikku teenindust ja kvaliteetset toodangut. Auhinna saavad töö tellija, projekteerija ning töö teostaja (peaettevõtja). Lisaks võib välja anda eriauhinda originaalseimale projektile.

Konkurss „Kaasaegne efektiivne soojusettevõte“
Alates 2001. Aastast annab EJKÜ välja auhinda „Kaasaegne efektiivne soojusettevõte“. Konkursi eesmärk on igal aastal välja selgitada Eesti Vabariigi parim kaasaegne efektiivne soojusettevõte. Konkursiga püütakse innustada uute ideede ja uue tehnika rakendamist ning tunnustada ettevõtet, kes on kliendisõbralik, kõrge ettevõttekultuuriga, keskkonnasäästlik, konkurentsivõimeline ja majanduslikult arenev. Konkursi sihtgrupiks on Eestis tegutsevad soojusettevõtted ning parimat autasustatakse rändkarikaga.

Parim energeetika teema käsitleja
Energeetika on iga ajakirjaniku jaoks keeruline ja süvenemist nõudev valdkond. Siin ei saa protsesse ja teemasid kajastada hõlpsalt ja väheste eelteadmistega. EJKÜ on alates 2001. aastast tunnustanud oma ala paremini tundvaid, pädevamaid ja objektiivsemaid ajakirjanikke auhinnaga „ Parim energeetika teema käsitleja“. Parima ajakirjaniku preemia kaudu soovib Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing rõhutada energeetikavaldkonna asjatundliku kajastamise tähtsust nii energeetikaettevõtete kui tarbijate jaoks.

Lisaks on välja antud auhinda „Julge algatus energeetikas“ ning „Originaalseim projekt“.

Konkursside võitjad
 

2016 aasta

Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2016

I koht - Fortum Tartu AS

 
2014 aasta
η – auhind 2014
AS Kuressaare Soojus koostootmisjaama ehitamine
Kuressaare Soojus AS – peatöövõtja, tellija
BIOS Bioenergiesysteme GmbH (Austria) - projekteerija
 
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2014
I koht - Fortum Tartu AS

Parim energeetika teema käsitleja 2014
2014 aastal anti välja kaks parima energeetika teema käsitleja auhinda.
* Arp Müller-Mölder - ERR Vikerraadio Reporteritund - energiateemaliste saadete juhtimise eest.
* ETV "Kapitali" saate meeskond ( Kaileen Mägi, Brit Laak, Indrek Treufeldt, Mart Kuusk)
Tähelepanu pälvis 28.11.2013 ETV eetris olnud "Kapitali" saade, kus intervjueeriti paljusid EJKÜ liikmeid ja räägiti põhjalikult kaugküttest erinevates Eesti piirkondades.
 
2013 aasta

Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2013
Fortum Tartu AS

2012 aasta
η - auhind 2012
VKG Energia Põhja soojuselektrijaama uue turboagregaadi eest
VKG Energia OÜ - tellija ja peaettevõtja
Siltumselektroprojekts - projekteerija

Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2012
Fortum Tartu AS

Parim energeetika teema käsitleja 2012
Andres Reimer - Eesti Päevaleht
 
2011 aasta
η - auhind 2011
Pärnu elektrijaama rajamine ja selle tehniline lahendus.
Fortum Termest AS - peatöövõtja
AF Consult LTd - projekteerija ja tehniline nõustaja

Tänukiri - Võru Soojus AS
Projekti "Võru kaugküttevõrgu rekonstrueerimine Vabaduse - Vilja tn. piirkonnas" eduka elluviimise eest.

Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2011
I koht - Fortum Tartu AS
II koht - Fortum Termest AS

Parim energeetika teema käsitleja 2011
Mirko Ojakivi - Eesti Päevaleht 
 
2010 aasta
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2010
I koht - Fortum Termest AS
II koht - Kontsern Fortum Tartu

Parim energeetika teema käsitleja 2010
Ago Gaskov - ERR Virumaa korrespondent

 

2009 aasta
η – auhind 2009
Väo elektri- ja soojuse koostootmisjaama ehitus
Digismart OÜ – töö tellija ja peaettevõtja
MW Power – töö teostaja
 
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2009
Kontsern Fortum Tartu
 
2008 aasta
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2008
Kontsern Fortum Tartu

 

2006 aasta
η – auhind 2006
Valga katlamaja katla renoveerimine
Eraküte AS ja Tamult AS

Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2006
I koht – Fortu Tartu AS
 
2005 aasta
η – auhind 2005
Kontsern Fortum Tartu – peaettevõtja
Anne Soojus AS – töö tellija
Radscan Intervex AB – projekteerija ja töö teostaja
 
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2005
I koht – Fortum Tartu AS
Tänukiri – Järvakandi Soojus OÜ
 
2004 aasta
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2004
I koht – Fortum Tartu AS

 

2003 aasta
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2003
I koht – Pärnu Soojus AS
II koht – Tartu Energia AS
III koht – Kohtla-Järve Soojus AS
 
2002 aasta
η – auhind 2002
Iru Elektrijaama teise energiaploki turboagregaadi rekonstrueerimine vasturõhuturbiiniks
AS Iru Elektrijaam - peaettevõtja
AS Energoremont – tööde teostaja
Bently Nevada – projekteerija
 
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2002
I koht – Tartu Keskkatlamaja AS
II koht – Järvakandi Soojus OÜ
III koht - Võru Soojus AS
 
Parim ja halvim energeetika teema käsitleja 2002
„Parim energeetika teema käsitleja“ – Martin Pau (Tartu Postimees)
„Halvim energeetika teema käsitleja“ – Andres Karnau (Lääne Elu)
 
2001 aasta
η – auhind 2001
Tallinna Pääsküla prügila katlamaja soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks ümberehitamine.
Terts AS - peaettevõtja
Gaas Soojus Projekt OÜ – projekteerija
Filter AS – ehitaja, koostootmisjaama käitaja ja paigaldaja
 
Kaasaegne efektiivne soojusettevõte 2001
I koht - Anne Soojus AS
II koht - Rakvere Soojus AS
III koht - Järvakandi Soojus OÜ
 
Julge algatus energeetikas 2001 – Kohtla-Järve Soojus AS ja Fortum Virumaa AS – kahele ühes piirkonnas ja teatud määral konkureerivale ettevõttele hea tahte ja sujuva koostöö eest. Koostöö tulemusel on mõlemad osapooled oluliselt vähendanud keskkonda sattuvate heitmete hulka ja säästnud esmaseid energiavarusid.
 
1999 aasta
η – auhind 1999 – Termest OÜ (tellija ja projekteerija). Katlamajade automatiseerimine.
Merx AS – tarnija ja teostaja
Julge algatus 1999 – Tallinna Soojus AS, ülepumpamisjaam

 

1998 aasta
η – auhind 1998 – Kuressaare Soojus AS ja Siemens AS
Julge algatus 1998 – Põlva Soojus AS