Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojavaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Euroopa riikide energeetika ühingute ja -ettevõtete ühenduse Euroheat & Power’i  liige alates 1996ndast aastast ning  Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee (World Energy Council - Estonia) asutajaliige.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu põhikiri

1. Üldosa

1.1 Mittetulundusühingu nimi on "Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing", edaspidi Ühing.
1.2 Ühing on asutatud 28. septembril 1995.a.
1.3 Ühingu asukoht on Tallinn.

Üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mis koguneb korraliselt üks kord aastas.

 

Sekretariaat on EJKÜ täidesaatev organ, mis teenindab ühingu liikmeid ja juhatust oma funktsioonide raames.

EJKÜ juhatus on 9-liikmeline. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingus on loodud Soojusettevõtete nõukogu, Väikesoojatootjate töögrupp, Elektriettevõtete nõukugu ja Kaugküttetorustike toimkond, tööst võtavad osa paljud Eesti energeetikaspetsialistid. Nõukogude ja toimkondade tegevuse eesmärk on EJKÜ liikmete ühishuvide esindamine oma valdkonnas.

Ühingu majandustegevuse kontrolli viib läbi revisjonikomisjon. Komisjon on kolmeliikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

EJKÜ annab juba alates 1998 aastast välja mitmeid auhindu.