Pressiteade
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

26. jaanuar 2016

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing jälgib tähelepanelikult olukorda seoses kavandatava puidu masspõletamisega Narva jaamades, kuna sellel on otsene mõju soojuse hinnale.

Ühingu esimehe Andres Veske sõnul maksab põlevkivielektrijaamades puidu kasutamise kinni tarbija läbi soojuse hinna kasvu. „Oleme tõepoolest murelikud, sest lõpuks kannatavad ikkagi tarbijad ja meil on sellekohane tõestus lähiminevikust. Sarnane situatsioon oli aastatel 2010 –2012, kui Narva jaamad massiliselt puitu põletasid. Selle tulemusena tõusis Kirde-Eestis hakkepuidu ja küttepuu hind 40% ja Eestis tervikuna 15%. Hakkepuidul põhinevad paljud koostoomisjaamad üle Eesti ja puidu hinnatõus kajastuks soojahinnas,“ selgitas Veske.

Ühing on seisukohal, et riik peaks vältima puidu ebaefektiivset kasutamist Narvas, sest sellel on laiem mõju kogu Eesti majandusele ja keskkonnale. „Kindlasti ei tohiks praegu vaadata asjale Narva jaamade keskselt, vaid tuleb analüüsida mõjusid palju ulatuslikumalt. Tänaste otsuste tagajärjed kahjustavad meid veel pikka aega. Narva elektrijaamades toimub puidu raiskamine, sest seda põletatakse madala 40%-lise kasuteguriga. Puit on hinnaline ja piiratud ressurss ning seda tuleb kasutada arukalt,“ ütles Veske. 

Veske hinnangul saavad koostootmisjaamad üle Eesti samast puidukogusest enam kui topelt koguse energiat. „Riik peaks puidu masspõletamise asemel panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust. Seeläbi saaks kasutusele võtta kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.“

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika-ja soojavaldkonna ettevõtteid esindav organisatsioon.

Lisainfo:

ATT00031