12.05.2015

Riigikogu majanduskomisjon andis 07.mail avalikkusele edastatud pressiteates teada, et toetab Eesti Erametsaliidu ettepanekut suurendada põlevkivi kõrval küttepuude kasutamist energiatootmises, kuid möönab, et selle eelduseks on taastuvenergia tasude muutmine elektrituru seaduses. EJKÜ hinnangul tõstab puidu põletamine Narvas soojuse hinda paljudes kaugküttepiirkondades. Puidu masspõletamise asemel peaks riik panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust. Seeläbisaaks kasutusele võtta kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.

EJKÜ hinnangul tuleks vältida puidu ebaefektiivset kasutamist, mis koormaks tarbijaid, ettevõtlust ja keskkonda. „Puidu hinna administratiivne läbi toetuste tõstmine tabab kõige valusamalt kodumajapidamisi, kas siis kaugküttekulude tõusu näol või oma kodu puudega küttes puude hinna tõusu näol,“ lausus EJKÜ juhatuse esimees Andres Veske. Ta lisas, et puidu tarbimise Narvas maksavad taastuvenergia tasu kaudu kinni kõik elektritarbijad. Seega maksustatakse tavatarbijaid topelt:- soojuse hinna tõusu ja elektrihinna tõusu kaudu.

Riigikogu majanduskomisjoni poolt väljastatud pressiteates tunti muret vähese raiemahu pärast. EJKÜ tõdeb, et tegelikult tänane puidu ülepakkumine turul on tingitud eelkõige ilmast ja mitte sellest, et puitu oleks põhimõtteliselt üle. „Kaks sooja talve järjest on ühest küljest loonud pikema vegetatsiooniperioodi ja teisalt oluliselt vähendanud kütteks kasutatava biomassi hulka”, lisas Veske

EJKÜ hinnangul toimub Narva elektrijaamades puidu raiskamine, sest seda põletatakse madala 40 % (või alla selle) kasuteguriga. „Puitu, mis on hinnaline ja piiratud ressurss, mida tuleb kasutada arukalt. Seetõttu tuleb eelistada tõhusat koostootmistehnoloogiat 75% kasuteguriga,“ ütles EJKÜ juht. Tema sõnul saavad koostootmisjaamad üle Eesti samast puidukogusest 2-2,5 korda rohkem energiat.

Elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste eesmärk on soodustada uute taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamist, mis jätkaksid tööd ka toetamise lõppedes. See tingimus ei ole EJKÜ hinnangul täidetud ei Narva elektrijaamade ega ka Auvere elektrijaama puhul.

Lisainfo:

Andres Veske

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing