Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, mille pälvisid 14 Eesti võrguettevõtte 41 kaugküttesüsteemi. Märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Eesti Keemiatööstuse Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit tegid ühispöördumise Rahandusministeeriumile

22.05.2015

18.09.2015

Soojusetootjad: Puidu masspõletamine tõstab toasooja hinda

Pressiteade
Eesti Jõujaamde ja Kaugkütte Ühing
28. aprill 2016

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) aastakonverentsil esitletakse värsket uuringut, kust selgub, et hoonetele ette nähtud energiatõhususe nõuete arvestuse põhimõtted on ajale jalgu jäänud ja ei arvesta arengutega kaugküttesektoris.

12.05.2015

10.04.2014

Pressiteade
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

26. jaanuar 2016

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing jälgib tähelepanelikult olukorda seoses kavandatava puidu masspõletamisega Narva jaamades, kuna sellel on otsene mõju soojuse hinnale.

23.01.2014