Ettevõtte pädevustunnistus:
* on kehtiv kaks (2) aastat;

* annab õiguse teostada töid, mis on märgitud tunnistusele;
* kohustab pidama vajalikku dokumentatsiooni ja arvestust tunnustusaluste tööde teostamise ja järelevaatamise kohta;
* kohustab esitama tunnistuse andmebaasi haldamiseks vajalikke andmeid.
 
ETTEVÕTTE PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEMINE
* Taotlemise eelduseks on ettevõttes töötav tunnistust omav tehniline järelevaataja ja jätkutööde teostaja.

* Ettevõte esitab toimkonnale vastava taotluse koos järgmiste lisadega:
1)       ettevõttes töötava jätkutööde toestaja tunnistust omavate töötajate loetelu;
2)       ettevõttes töötavate tehnilise järelevaataja tunnistust omavate töötajate loetelu;
3)       loetelu ettevõtte poolt kasutatavatest mehhanismidest ja tööriistadest, mis on vajalikud kaugküttetorustike jätkutööde teostamiseks;
4)       kinnituse pädevustunnistuse vormistustasu kohta.

Toimkond peab taotlejale andma vastuse hiljemalt kahe (2) nädala jooksul.
 
ETTEVÕTTE PÄDEVUSTUNNISTUSE OMANIKUD
Tunnistuse nr Väljaandmise kuupäev Ettevõte
E176 22.10.2018 OÜ Vastar
E175 15.10.2018 AS KE Infra
E174 17.09.2018 OÜ Consumat
E173 21.08.2018 OÜ RST Valga
E172 08.06.2018 OÜ Raivo Remont
E171 13.04.2018 AS Magma
E170 22.10.2017 OÜ Hensel Grupp
E169 15.09.2017 OÜ Kolmtex
E168 02.06.2017 OÜ Megido
E167 15.11.2016 OÜ Pogi
E166 13.10.2016 OÜ Vastar
E165 10.10.2016 AS KE Infra
E164 20.04.2016 OÜ Märja Monte
     
Vanemad