KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

EJKÜ kaugküttetorustike jätkutööde teostaja koolitus toimub 29.-30. mai 2018a, Tallinnas

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolituse sihtgrupiks on jätkupakendite paigaldajad

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Kogemustega eelisoleeritud soojusvõrkude projekteerijad ja soojusvõrkude projekteerimise ning ehitamise eest vastutavad insenerid.

Jätkutööde teostaja koolitusel 7.12.2018 pädevustunnistuse saanud isikud:

Ettevõtte pädevustunnistus:
* on kehtiv kaks (2) aastat;

Isoplus Fjernvarmeteknik AS ja Logstor AS toodete tutvustus ning paigaldusjuhised 

Tehnilise järelevaataja koolitusel 15.05.2018 pädevustunnistuse saanud isikud