Juhendmaterjalid Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine 1.- 8. osa
  Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine 9.,12. - 18. osa
  Koostatud Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) poolt, tõlgitud eesti keelde 2014.
EJKÜ Soovitus  TS1/2007 Soojussõlmed – juhised ja eeskirjad
  Täiendatud trükk, märts 2007. 
  Küttekulude jaotamine korruselamus korterite hoone ühtsest  küttesüsteemist lahtiühendamise korral
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus. 
  Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Eesti Korteriühistute Liit, 2006
EJKÜ Soovitus KT1/ 2003 Eelisoleeritud seotud torustikusüsteemid maa-alustele kuumaveevõrkudele
  Tehnilised nõuded, paigaldamine ja tööjärelevalve
EJKÜ Soovitus KT2/ 2003 Eelisoleeritud seotud torusüsteemi liited 
  Tehnilised nõuded, paigaldamine ja tööjärelevalve.
EJKÜ Soovitus KT3/ 2003 Eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamise koolitus
EJKÜ Soovitus ML1/ 2004 Kaugküttepiirkondade määramise juhendmaterjal
EJKÜ Soovitus ML2/ 2004  Hinnavalemid ja soojuse hinnakalkulatsiooni tabelid
EJKÜ Soovitus TR1/ 2004  Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

 

Väljaandeid on võimalik osta EJKÜ büroost (Punane 36, Tallinn). Kontakttelefon: 6556 275, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.