2014 aastal toimus EJKÜ aastakonverents 10.aprillil Pühajärve Spa&Puhkekeskuses Valgamaal. 

 

Konverentsi programmi päis 2014 aa

Konverensti ettekanded       

1. Avasõnad
Andres Veske, EJKÜ juhatuse esimees
 
2. Kaugküte Euroopa Liidu arenevas poliitikaraamistikus
Paul Voss, Euroheat&Power, tegevdirektor
 
3. Kaugkütte roll Euroopa dekarboniseeritud energiasüsteemis
David Connolly, Aalborgi Ülikool, abiprofessor
 
4Energiamajanduse väljakutsed ja lahendusteed
Ando Leppiman, MKM, energeetika asekantsler 
 
Ülo Kask, TTÜ, Soojustehnika Instituut, teadur
 
6. Elektrienergia hajatootmine, selle mõju elektrivõrgule
Paul Taklaja, TTÜ, Elektroenergeetika instituut, kõrgepingetehnika õppetooli assistent
 
Argo Rosin, TTÜ, Elektrotehnika Instituut, teadusprodekaan
 
8. Investeeringutoetuste tulemuslikkus aastatel 2007-2013
Siim Umbleja, KIK, juhtivkoordinaator energeetika alal
 
9. Koostootmine Kuressaares AS Kuressaare Soojus näitel
Paul Leemet, AS Kuressaare Soojus juhatuse liige
 
10. Elujõuline või hääbuv väikevõrk - Tabivere?
Rannar Raantse, OÜ Tabivere Soojus juhatuse liige

Kaugkütte ajalugu ja arengut Tabiveres tutvustab 2014 aasta aprillis valminud lühifilm.
 
Fotosid toimunud üritusest näete galeriist.